Naftali Kraus

 

Zsidó fogalomtár

 

U

 

UNTERLAND – (német) az Oberland (l. o.) ellentéte. Felvidéki, máramarosi zsidó, a pestiek szemében.

 

URIM VETUMIM – a Tórában említett titokzatos instrumentum (2Mózes 28:30.). Szó szerinti értelmét nem ismerjük. Az U. V. egyfajta „jövőbelátó” készülék volt, amelyet a főpap (kohén gádol) a melldíszén viselt, benne tizenkét drágakő, Izrael törzseinek neveivel. A Talmud által leírt müködése: a főpap kérdést intézett hozzá, és a válasz az egyes hetük felvillanásának segítségével vált érthetővé. Főleg azt kérdezték tőle: indítsanak-e háborút vagy sem. Mózes nem kérdezte az U. T.-t, nem volt szüksége rá, mert vele az Örökkévaló „szemtől szemben” beszélt. Legtöbbször Dávid királyunk használta háborúiban. A második Szentélyben már nem volt U. V. Utoljára Ezra könyvében említik, mint ami valamikor lesz (Rási: a Messiás idejében).

 

USPIZIN – (arameus) vendégek. A hagyomány szerint a szukkoti ünnepi sátorban jelenik meg naponta egy-egy ilyen „vendég”. U.: a három ősapa, (Ábrahám, Izsák és Jákob), valamint József, Mózes, Áron és Dávid. Szokás, hogy a hasonló nevü emberek Kidust (l. o.) adnak azon a napon, amikor az U. az ő nevüket viseli.

 

Megszakítás