„Vigyetek magatokkal szavakat…” (Hósea 14:3.)

 

Gondolatok Naftali Kraus Zsidó fogalomtára elé

Iványi Gábor előszava

Naftali Kraus újabb könyve anyagainak nagy része, korábbi kötetei (Ősi Forrás sorozat) függelékeiben már megfogalmazódtak. Szükséges volt ugyanis jegyzetekkel ellátni a Biblia-ismertetéseket, s a zsidó gondolkodásmódot, életformát, ünnepeket és szokásokat bemutató tanulmányokat. Mert igen fontos a pontos szóértés, e nélkül ugyanis nincs értelmezhető szöveg, áttekinthető, tiszta gondolat vagy egyértelműnek tekinthető szándék.

Másfelől nem az a döntő kérdés, hogy a külvilág miként vélekedik a zsidóságról – és ezért nem a gyakori, jó szándék nélküli tudatlanság helyreigazításával kell küszködni – hanem a zsidóságnak magának kell értenie, hogy mit miért tesz, gondol vagy mond (annál is inkább, mert „tett a szó, amelyért felelni kell”). Fokozottan áll ez az értési probléma a galuti zsidóságra, és külön köszönet a szerzőnek, hogy ilyen mély elkötelezettséggel igyekszik mindent megtenni nyelvrokonai és távolra került hitsorsosai érdekében.

A szó csodálatos, teremtő erő. Nem mellékes, hogy Kinek a hogyan megfogalmazott szavára állt elő és működik változatlan formában a Mindenség. Nem közömbös, hogy Kinek a szava minősíti a világot vagy az embert. Az sem mindegy, milyen szavakat használunk az egymással, vagy Ővele való kapcsolatunkban, s milyen kifejezésekhez kötjük a megismerhető valóságot.

Még kevésbé elhanyagolható, hogy milyen szavakat „viszünk magunkkal”, amikor a magunkba szállás az Úr elé kényszerít bennünket, s milyen féltett kincsként őrizzük szívünkben vagy vándorbatyunkban azokat a szavakat, amelyek titkok kulcsai a meg- és összetartó ígéretek és hagyományok fogalmai.

A nemzeti függetlenség elvesztésének előrevetülő árnyéka, valamint a kulturális és vallási útvesztés miatt szorongó és szomorkodó Hósea próféta jól tudta ezt, s talán azért látott „garanciát” a megfelelő „szavak” megőrzésében, mert egyfelől tudta, ha minden elveszne is, az ige megmarad, másfelől pedig hitt a megtérés (a Tesuvá) és megújulás isteni kegyelmében.

Azt gondolom, hogy Naftali Kraus nélkülözhetetlen Fogalomtárát is hasonló aggodalom és reménység szülte.

Isten áldása legyen a szerző életén és művén!

2008-2009 telén

Iványi Gábor