Válaszok – sokak kérdéseire

 

A BZSH elnökének előszava

 

Az olvasó, aki az „Ősi Forrás” sorozat 19-ik kötetét kezébe veszi – merőben újat talál, ha elolvassa Naftali Kraus legújabb művét. Az eddig megjelentektől eltérően ez a könyv olyan alapvető fogalmakat ismertet meg az olvasóval, melyet feltétlenül ismernie kell minden zsidónak.

Fontos az is, hogy nem tudományos magyarázatokat ad a kifejezésekre, hanem közérthetőt és gyakorlatiast. A kérdések mindig ott motoszkálnak bennünk, de vajon a válaszokat is tudjuk-e? És ha igen – helyesek-e vagy tévesek? Itt kontrollálhatjuk önmagunkat is, mert ha bizonytalannak érezzük válaszunkat, kétségek merülhetnek fel a többi kérdésre adott feleletünk helyességével kapcsolatban is.

Szükséges-e egy ilyen művet elkészíteni és kiadni? – kérdezhetik, gondolhatják a kétkedők. Véleményem szerint olyan hiányt pótol, hogy .szinte elképzelni sem tudjuk. Ezt arra alapozom, hogy nyáron Izraelben egy hetet együtt töltöttem Magyarországon működő zsidó ifjúsági szervezetek vezetőivel és képviselőivel, akik bizony vallási kérdésekben kevéssé voltak járatosak, és ők, ha forgatják ezt a kötetet, sok-sok kérdésükre találnak benne választ.

Akik a zsidó vallás alapjait szeretnék megtanulni és elsajátítani, azoknak feltétlenül szükséges, hogy forgassák e könyv lapjait. Sokan élnek Magyarországon és a környező országokban olyan zsidó testvéreink, akik a második világháború után eltávolodtak a vallástól, illetve utána születtek, és kimaradt az életükből a zsidó nevelés. Ők csak a XX. század végén, az 1990-es években érezték úgy, hogy közelednének a zsidósághoz, de nem találták a számukra megfelelő utat.

Az identitás keresése akár nemzedékeken át is tarthat, mert sokféleképpen élheti meg zsidóságát bárki, akár úgy, hogy közelít a valláshoz, vagy az unokák segítségével találhatnak vissza nagyszülők, vagy gyermekek a szüleiket ösztönözhetik gyökereik megismerésére. Van, aki úgy keresi a múlttal való kapcsolatot, hogy valamilyen zsidó szervezethez tartozik, vagy rendezvényeken vesz részt. Magam is több ilyen embert ismerek, és jó látni, hogy közeledni próbálnak a zsidósághoz. Nekik nagy segítség lehet, ha forgatják ezt a kötetet.

Valamennyien ismerjük a kelet-európai problémákat, és ezen szeretne segíteni a szerző, Naftali Kraus. A határon túl élő magyar ajkú zsidóság még nagyobb gondokkal küszködik, mert legtöbb helyen szórványokban élnek, és szeretnének tanulni, de a feltett kérdésekre a helyes választ nincs kitől megkérdezni. Itt megismerhetjük a zsidóság alapfogalmait, és választ kaphatunk a bennünk is felmerülő kérdésekre. Hiszen hányszor fordul elő, hogy nincs, aki elmagyarázza az adott fogalmat.

A ZSIDÓ FOGALOMTÁR éppen ezért nélkülözhetetlen. Megtalálhatók benne többek közt az imák, az áldások és szokások magyarázatai is. A mű nem száraz lexikális tudást ad az olvasónak, hanem ügyel arra, hogy könnyen kezelhető legyen, és akinek nincs elmélyült zsidó tudása az is megtalálhassa benne mindazt, amit szeretne megtudni.

RÁMBÁM, azaz Maimonides írt egy könyvet, melynek az a címe, hogy: MORE NEVUCHIM, vagyis magyarul: A TÉVELYGŐK ÚTMUTATÓJA. Ebben kifejti, hogy melyik út a helyes a zsidósághoz való visszatéréshez. Naftali Kraus könyvében ne ezt keressük, hanem az ösvényeket ehhez, úgy, mint az erdőben, ahol a helyes úthoz mindig az ösvények vezetnek el.

Gratulálunk a szerzőnek, Naftali Krausnak, és köszönjük eddigi munkásságát, amely nélkül sokkal szegényebb lenne a magyar ajkú zsidóság. Jó egészséget, hosszú életet kívánunk, hogy sok-sok nélkülözhetetlen kötetet juttasson el hozzánk az elkövetkező években is.

Streit Sándor

a BZSH elnöke