1. Az Örökkévaló igéje, mely lett Hóséához, Beéri fiához. Uzzíja, Jótám, Acház, Jechiizkija, Jehúda királyainak napjaiban, és Járobeám, Jóás fia, Izraél királyainak nap­jaiban.

2. Kezdetén annak, hogy beszélt az Örökkévaló Hóséával szólt az Örökkévaló Hóseával: Menj, végy ma­gadnak parázna nőt, meg parázna gyermekeket; mert el fog paráználkodni az ország az Örökkévalótól.

3. Ment és elvette Gómert, Diblájím leányát; az várandós lett és szült neki fiat.

4. És szólt hozzá az Örökkévaló: Így nevezd el : Jizreél; mert még egy kevés és megbüntetem Jizreél elontott vérét Jéhú házán s megszüntetem Izraél házá­nak királyságát.

5. És lészen ama napom, eltöröm Izraél íjját Jizreél völgyében.

6. Újra várandós lett és szült leányt. És mondta neki: Így nevezd el: Nincs-irgalom-neki; mert továbbra nem fogom már irgalmazni Izraél házának, hogy bocsátva megbocsátassék nekik.

7. De Jehúda házának fogok irgalmazni és megsegítem őket az Örökkévaló az ő Istenük által; s nem segítem meg őket íj és kard meg háború által, lovak és lovasok által.

8. Elválasztotta Nincs-irgalom-nekit; erre várandós lett és szült fiat.

9. Mondta: Így nevezd el: Nem-népem; mert ti nem vagytok népem, én pedig nem leszek a tietek.

Megszakítás