1. Midőn fiatal volt Izraél, megszerettem; és Egyiptomból elhívtam fiamat.

2. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük; a Báaloknak: áldozgatnak, a képeknek füstölögtet­nek!

3. Pedig én jártattam Efraimot, vevén őt karjainál; de nem tudták, hogy gyógyítgatom őket.

4. Emberi kötelek­kel vonzottam, szeretetnek kötelékeivel, és olyan lettem nekik, mint aki megemelinti a jármot állkapcsukon, és nyújtottam neki ételt.

5. Nemde Egyiptom országába fog visszatérni és Assúr lesz a királya, mert vonakodtak megtérni.

6. Kard csap le a városaira, megsemmisíti rete­szeit és megemészti, az ő tanácsaik miatt.

7. Népem pe­dig azon csüng, hogy tőlem elpártol; fölfelé hívják, egy­aránt nem emelkedik.

8. Hogy adnálak oda, Efraim, szol­gáltatnálak ki, Izraél? Hogy adnálak, mint Admát, tenné­lek hasonlóvá Cebójimhoz? Megfordult bennem a szívem, egészen megindult a szánalmam.

9. Nem teszem meg fel­lobbant haragomat, nem rontom meg ismét Efraimot; mert Isten vagyok s nem ember, közepetted szent és nem támadlak gerjedésben.

10. Az Örökkévaló után fognak menni, mint oroszlán fog ordítani; igenis, ő ordítani fog és re­megnek a fiak a tenger felől.

11. Remegve jönnek mint ma­dár Egyiptomból s mint galamb Assúr országából; letele­pítem őket házaikba, úgymond az Örökkévaló.

 

Megszakítás