Címke archívuma: Helyek

Ez az ország és ezek a fölosztásaik

  1. És ezek a törzsek nevei: az északi szélen, Chetlón útja mellett Chamát felé, Chamát-Énán, Damaszkus határáig északnak Chamát mellett, az övé legyen a keleti oldaltól a nyugatig: Dán, egy. 2. És Dán határán a keleti oldaltól nyugati oldalig: Ásér, egy. 3. És Ásér határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Naftáli, egy. 4. Naftáli… Tovább Ez az ország és ezek a fölosztásaik

Bővebben »

Izráel felosztása

  1. És visszavitt engem a ház bejáratához; és íme víz jön ki a ház küszöbe alól keletnek, mert a ház előrésze kelet felé volt; a víz pedig lefolyik a ház jobb oldala alól, az oltártól délre. 2. És kivezetett engem az északi kapu útján és kerültetett engem a külső úton a külső kapuhoz, a keletre… Tovább Izráel felosztása

Bővebben »

A jövendő Izráel állama

 Látomás a Szentélyről   1. Huszonötödik évében számkivetésünknek, az év elején, a hónap tizedikén, a tizennegyedik évben, miután megveretett a város, ugyanezen napon rajtam volt az Örökkévaló keze, és elvitt engem oda. 2. Isteni látomásokban vitt el engem Izraél országába, letett engem igen magas hegyen, rajta pedig mint egy városnak építménye dél felől. 3. Elvitt… Tovább A jövendő Izráel állama

Bővebben »

Látomás Izráel feltámadásáról

 Isten a száraz csontokat is életre kelti   1. Volt rajtam az Örökkévaló keze, kivitt engem az Örökkévaló szelleme által és letett a síkság közepén, az pedig telve volt csontokkal. 2. És elvezetett engem mellettök köröskörül és íme sok volt belőlük a síkság színén és íme nagyon szárazak. 3. És szólt hozzám: Ember fia, fel… Tovább Látomás Izráel feltámadásáról

Bővebben »

Izráel helyreállítása

 Az ország helyreállítása   1. Te pedig, ember fia, prófétálj Izraél hegyeiről és szólj: Izraél hegyei, halljátok az Örökkévaló igéjét! 2. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Mivel azt mondta rólatok az ellenség Hah! az örök magaslatok örökségül lettek nekünk: 3. azért prófétálj és szólj: Így szól az Úr, az Örökkévaló: mivelhogy pusztítanak benneteket és… Tovább Izráel helyreállítása

Bővebben »

Látomások a jövendő Izráelről

Izráel hűtlen pásztorai   1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, prófétálj Izraél pásztorairól: prófétálj és szól hozzájuk, a pásztorokhoz. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Oh Izraél pásztorai, akik önmagukat legeltették, nemde a juhokat legeltessék a pásztorok? 3. A zsiradékot megeszitek, a gyapjút felöltitek, a kövéret levágjátok, a juhokat nem legeltetitek.… Tovább Látomások a jövendő Izráelről

Bővebben »

Gyászdal Egyiptom királyáról

    1. És volt a tizenkettedik évben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején, lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, hangoztass gyászdalt Fáraó, Egyiptom királya felett és szólj hozzá: Nemzetek oroszlánja te, megsemmisültél! Holott olyan voltál, mint a szörnyeteg a tengerekben, kirontottál folyamaidban és vizeket zavartál fel lábaiddal és felkavartad folyamaikat. 3. Így… Tovább Gyászdal Egyiptom királyáról

Bővebben »

Egyiptom teljes pusztulása

    Nebúkadrecczár végleg eltiporja   1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, prófétálj és mondd: Így szól az Úr, az Örökkévaló: jajgassatok, jaj ama nap miatt! 3. Mert közel van a nap, közel van napja az Örökkévalónak, felhőnek napja, nemzeteknek az ideje lesz. 4. És kard jön be Egyiptomba és remegés… Tovább Egyiptom teljes pusztulása

Bővebben »

Egyiptomról

 Bűnhődése Izráelhez való hűtlensége miatt   1. A tizedik évben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedikén lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arczodat Fáraó, Egyiptom királya felé és prófétálj felőle és egész Egyiptom felől. 3. Beszélj és mondjad: Így szól az Úr, az Örökkévaló: íme én ellened fordulok Fáraó, Egyiptom királya,… Tovább Egyiptomról

Bővebben »

Jeruzsálem elpusztul

  1. És lett hozzám az Örökkévalónak igéje a kilencedik évben, a tizedik hónapban, a hónap tizedikén, mondván: 2. Ember fia, írd fel magadnak a napnak nevét, épen ezt a napot. Rávetette magát Bábel királya Jeruzsálemre éppen ezen a napon. 3. És mondj az engedetlenség házának példázatot és szólj hozzájuk: Így szól az Úr, az Örökkévaló:… Tovább Jeruzsálem elpusztul

Bővebben »

A bűnös Jeruzsálem

  1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. És te ember fia, ítélni akarod-e, ítélni akarod-e a vérontás városát? Tudasd hát vele mind az utálatosságait. 3. És mondjad: Így szól az Úr, az Örökkévaló. Város, mely vért ont a maga közepén, hogy eljöjjön ideje, és bálványokat készített a területén, hogy megtisztátalanuljon. 4. Véred által,… Tovább A bűnös Jeruzsálem

Bővebben »

Visszatekintés Izráel történetére

 Isten válasza a kérdezősködő véneknek    1. És volt a hetedik évben, az ötödik hóban, a hónap tizedikén jöttek férfiak Izrael vénei közül, hogy megkérdezzék az Örökkévalót; és ültek előttem. 2. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 3. Ember fia, beszélj Izrael véneivel és szólj hozzájuk: így szól az Úr, az Örökkévaló, engem megkérdezni… Tovább Visszatekintés Izráel történetére

Bővebben »

A nép vezéreinek sorsa

  1. És fölvett engem egy szellem és elvitt engem az Örökkévaló házának keleti kapujához, amely kelet felé fordul és íme a kapu bejáratánál huszonöt férfiú; és láttam közöttük Jáazanját, Azzúr fiát és Pelatjáhút, Benájáhú fiát, a nép nagyjait. 2. És szólt hozzám: Ember fia, ezek azon férfiak, akik jogtalanságot gondolnak ki és rosszra való tanácsot… Tovább A nép vezéreinek sorsa

Bővebben »

Jeruzsálem lakosságának büntetése

 1. És nagy hangon kiáltott fülem hallatára, mondván: Közeledjetek, a városnak büntetői, s ki-kinek pusztító eszköze a kezében! 2. És íme, hat férfi jött a felső kapu felől, amely északra fordul, s kinek-kinek zúzó eszköze a kezében, egy férfi pedig közöttük lenbe volt öltözve, és írószer a derekán; jöttek és megálltak a rézoltár mellett. 3.… Tovább Jeruzsálem lakosságának büntetése

Bővebben »

Izráel súlyos bűnhődése

  1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arcodat Izrael hegyei felé és prófétálj róluk. 3. Szólj: Izrael hegyei, halljátok az Úrnak, az Örökkévalónak igéjét! Így szól az Úr, az Örökkévaló a hegyekhez és dombokhoz, a medrekhez és völgyekhez, íme én hozok rátok kardot és megsemmisítem magaslataitokat; 4. és elpusztulnak oltáraitok… Tovább Izráel súlyos bűnhődése

Bővebben »

Jeruzsálem népe elpusztul

  1. Te pedig, ember fia, végy magadnak éles kardot, borbélyok borotvájául vedd magadnak, vezesd végig fejeden és szakálladon, erre végy magadnak mérőserpenyőket és osszad föl: 2. egyharmadot tűzben égess el a város közepén, amint letelnek az ostrom napjai, és végy egyharmadot és vagdald szét a karddal körülötte, egy harmadot pedig szórj a szélnek – és… Tovább Jeruzsálem népe elpusztul

Bővebben »

Jelképek Jeruzsálem jövőjéről

  1. És te ember fia, végy magadnak egy téglát, tedd azt magad elé és véss reá várost: Jeruzsálemet. 2. És készíts ellene ostromot, építs ellene ostromtornyokat, hányj föl ellene sánczot, készíts ellene táborokat és helyezz el ellene kosokat köröskörül. 3. És te végy magadnak vasserpenyőt, tedd azt vasfal gyanánt közéd és a város közé; és… Tovább Jelképek Jeruzsálem jövőjéről

Bővebben »

Izráel múltja

1. Midőn fiatal volt Izraél, megszerettem; és Egyiptomból elhívtam fiamat. 2. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük; a Báaloknak: áldozgatnak, a képeknek füstölögtet­nek! 3. Pedig én jártattam Efraimot, vevén őt karjainál; de nem tudták, hogy gyógyítgatom őket. 4. Emberi kötelek­kel vonzottam, szeretetnek kötelékeivel, és olyan lettem nekik, mint aki megemelinti a jármot állkapcsukon, és nyújtottam neki ételt. 5. Nemde… Tovább Izráel múltja

Bővebben »