1. Körülvett engem hamissággal Efraim és csalfasággal Izraél háza; Jehuda pedig egyre állhatatos Isten rnellett és a Szent iránt hűséges.

2. Efraim szél után jár, keleti szelet kerget, egész nap hazugságot és pusztítást szaporít; szövetséget is kötnek Assúrral, olajat is visznek Egyiptom­nak.

3. De pöre van az Örökkévalónak Jehúdával és bün­tetnie kell Jákóbot útjai szerint, cselekedetei szerint fizet majd neki.

4. Az anyaméhben sarkon fogta a testvérét s erejében küzdött Istennel.

5. Küzdött angyal ellen és győ­zött, sírt és könyörgött neki: Bét-Élben fogja őt találni, s ott beszél majd velünk.

6. És az Örökkévaló, a seregek Istene, Örökkévaló az ő neve!

7. Te pedig térj meg Istened­hez: szeretetet és jogosságot őrizz és remélj Istenedhez mindig.

8. Kanaán – kezében csalfa mérleg van, fosztogatni szeret.

9. Azt mondta Efraim: Csakugyan meggazdagodtam, vagyonra tettem szert; mind a fáradozásaim nem szereznek nekem bűnt, amely vétek.

10. Én pedig vagyok az Örökké­való, a te Istened, Egyiptom országától fogva, még lakatlak téged sátrakban, mint az ünnepidő napjaiban.

11. Beszéltem a prófétákhoz, és én szaporítottam a látomást és a próféták által szóltam hasonlatokban.

12. Ha Gileád hamisság, csak­ugyan semmiséggé lesznek; Gilgálban ökröket áldoztak, oltáraik is olyanok mint a kőhalmok a mező barázdáin.

13. Elmenekült Jákób Arám mezőségére és szolgált Izraél egy asszonyért és egy asszonyért juhokat őrzött.

14. És pró­féta által hozta fel az Örökkévaló Izraélt Egyiptomból, és próféta által őriztetett.

15. Bosszantott Efraim keserűen: vér­ontását reá veti és gyalázatát megfizeti neki az Ura !