1. Szájadhoz harsonát! Mint a sas az Örökkévaló há­zára! Mivel megszegték szövetségemet és tanom ellem föllázadtak.

2. Nekem kiáltják: Istenem, ismerünk téged, mi Izraél.

3. Megutálta Izraél a jót, ellenség üldözze!

4. Királyokat választottak — de nem általam, vezéreket, ­de nem tudtommal; ezüstjüket és aranyukat földolgozták maguknak bálványokká – azért, hogy kiirtassék.

5. Utá­latos lett a borjad, Sómrón! Föllobbant haragom elle­nük: meddig nem juthatnak tisztaságra?

6. Mert Izraél­ből való mester készítette s nem isten az; bizony pozdorjává lesz a Sómrón borjúja.

7. Mert szelet vetnek és vihart arat­nak; álló gabona nem lesz abból; ha mi sarjad, nem te­rem lisztet, ha terem is, idegenek nyelik el.

8. Elnyeletett Izraél! Most olyanok lettek a nemzetek között, mint edény, melyet nem kedvelnek.

9. Mert ők felmentek Assúrba: magában csatangoló vadszamár; Efraim bért kínált a sze­relemért.

10. Ha bért kínálnak is a nemzetek közt, most összegyűjtöm őket; már kezdtek fogyni a vezérek kirá­lyának terhétől.

11. Mivel Efraim szaporított vétkezésre oltásokat, lettek neki az oltárok vétkezésre.

12. Fölírnám neki tanaim sokaságát, mint idegen valami tekintetnek.

13. Adományaimból való áldozatokat áldoznak és húst esz­nek, az Örökkévaló nem fogadta őket kedvesen; most megemlékezik bűnükről és gondol vétkeikre: ők Egyip­tomba fognak visszatérni.

14. Elfelejtette Izraél az alkotó­ját, és épített palotákat, Jehúda pedig szaporította az erősített városokat; bocsátok tehát tüzet a városaira, hogy föleméssze kastélyait.

Megszakítás