1. Terjeszkedő szőlőtő Izraél, megtermi gyümölcsét; amint sokasodott gyümölcse, megsokasította az oltárokat, amily jólétben volt országa, azon jól készített oszlopokat.

2. Megoszlott a szivök, most bűnhődjenek! Ő majd letöri oltáraikat, elpusztítja oszlopaikat.

3. Bizony, most mondhatják: nincsen királyunk: mert nem féltük az Örökkévalót, a király pedig, mit tehet érettünk?!

4. Be­széltek beszédeket, hamis eskükkel szövetséget kötve; és kivirít, mint a méregfű, az ítélet a mező barázdáin.

5. Bét-Ávennek borjaiért félnek Sómrón lakói; bizony gyászol miatta az ő népe, papjai pedig reszketnek miatta, dicsősége miatt, hogy elköltözött őtőle.

6. Őt magát is Assúrba viszik el, ajándékul Járéb királynak; szégyent vesz Efraim, és megszégyenül Izraél tanácsa miatt.

7. Sóm­rónnak megsemmisült a királya, mint forgács a víznek színén.

8. És elpusztíttatnak a bálványok magaslatai, Izraél­nek a vétke, tüske és tövis nő föl az oltáraikon; és majd mondják a hegyeknek: borítsatok el minket, és a halmok­nak: omoljatok reánk!

9. Gibea napjaitól fogva vétkeztél, Izraél: ott álltak ­- nem éri el őket Gibeában háború – a gazság fiai mellett.

10. Kedvem szerint megfenyítem őket, majd összegyűjtet­nek ellenük népek – amikor oda kötöm őket kettős bű­nükhöz.

11. Efraim pedig betanított üsző, szenet nyomtatni, én megsimogattam nyakának szépségét; majd befogom Efraimot, szántani fog Jehúda, boronálni fog Jákób.

12. Ves­setek magatoknak igazság szerint, arassatok szeretethez képest, szántsatok föl magatoknak ugart; hisz ideje ke­resni az Örökkévalót, míg nem eljön és igazságot tanít nektek.

13. Szántottatok gonoszságot, gazságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét; mert bíztál utadban, vi­tézeid sokaságában.

14. Majd támad zajongás népeid ellen és mind az erdőségeid elpusztíttatnak, amint elpusztí­totta Salmán Bét-Arbélt, a harcnak napján: szétzúzatott anya gyermekestül.

15. Ezenképpen bánnak veletek Bét-Élben, gonoszságtok gonoszsága miatt: hajnalban megsem­misülve megsemmisül Izraél királya!