1. Bűnhődni fog Sómrón, mert engedetlen volt Istene iránt; kard által fognak elesni, kisdedeik szétzúzatnak és várandósai föl­hasíttatnak.

2. Térj meg Izraél, az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez -­ mert elbotlottál bűnöd által.

3. Vigyetek magatokkal sza­vakat és térjetek meg az Örökkévalóhoz; szóljatok hozzá: egészen bocsásd meg a bűnt és fogadd el a jót: – hadd fizessünk tulkok helyett ajkainkkal.

4. Assúr nem segít minket, lóra nem ülünk, és nem mondjuk többé: istenünk! kezeink művének – te, kiben irgalmat talál az árva!

5. Meggyógyítom elpártolásukat, szeretem őket önkéntes szeretettel; mert elfordult tőle haragom.

6. Mint a harmat úgy leszek Izraélnek, virulni fog mint a liliom; gyökeret verjen mint a Libánon.

7. Terjedjenek gallyai és olyan le­gyen a mint az olajfáé a dísze, illata pedig olyan, mint a Libánoné.

8. Újra lesznek árnyékában ülők, termelnek gabonát es virulnak, mint a szőlőtő; híre olyan, mint a Libánon boráé.

9. Efraim: mi közöm többé a bálványok­hoz? – Én meghallgattam és szemmel tartom; olyan vagyok mint a zöldellő ciprus, tőlem nyeretik gyümölcsöd!

10. Ki olyan bölcs, hogy megértse ezeket, értelmes, hogy megismerje? Mert egyenesek az Örökkévaló útjai, s az igazak járnak rajtuk, az elpártolók pedig megbotlanak rajtuk.

 

Megszakítás