1. Jertek, hadd térünk vissza az Örökkévalóhoz! Mert ő széttépett s meggyógyít bennünket; vert s bekötöz bennünket.

2. Föléleszt minket két nap múlva, harmadnapra föltámaszt, és élni fogunk előtte.

3. Tudjuk hát és törekedjünk megismerni az Örökké­valót: mint a hajnal, oly biztos az ő kijövetele, eljön nekünk, mint az eső, mint tavaszi eső, a földet áztató.

4. Mit tegyek veled, Efraim, mit tegyek veled, Jehúda? Hisz szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, s mint a har­mat, mely korán reggel eltűnik.

5. Azért vágtam a prófé­ták által, öltem őket szájam szavaival; és ítéletem ellened világosság, mely kijön.

6. Mert szeretetet kívántam s nem vágóáldozatot, Isten megismerését inkább égőáldozatok­nál.

7. Ők azonban mint emberek megszegték szövetsége­met; ottan hűtlenkedtek ellenem.

8. Gileád jogtalanságot tevőknek vára, beszennyezve vértől.

9. S mint emberre lesel­kedő csapatok, olyan a papok bandája, az úton gyilkolnak Sekhém felé; bizony fajtalanságot míveltek.

10. Izraél házában borzasztóságot láttam; ott a paráználkodása Efraim­nak, tisztátalanná vált Izraél.

11. Jehúda, számodra is aratást készítenek, midőn visszahozom népem foglyait.

Megszakítás