Simeón öröksége

 

1. És kijött a második sors Simeónnak, Simeón fiai törzse számára, családjak szerint; és lett a birtokuk Jehúda fiai birtoka közepén. 

2. És övék lett nekik birtokul: Beér-Sébá, Sébá, és Móláda. 

3. Chacár-Súál, Bála és Écem. 

4. Eltólad, Betúl és Chorma. 

5. Ciklág, Bét-Hammarkábót és Chacár-Szúsza. 

6. Bét-Lebáót és Sárúchen. Tizenhárom város és tanyáik. 

7. Ájin, Rimmón, Éter és Ásán. Négy város és tanyáik. 

8. Mind a tanyák, melyek e városok körül voltak Báalat-Beérig, a délvidéki Rámáig. Ez Simeón fiai törzsének birtoka, családjaik szerint. 

9. Jehúda fiainak birtokából való Simeón fiainak birtoka; mert Jehúda fiainak része sok volt nekik, tehát birtokot kaptak Simeón fiai az ő birtokuk közepében.

 

Zebúlún öröksége

 

10. És kikerült a harmadik sors Zebúlún fiainak, családjaik szerint; és volt birtokuk határa Szárídig.

11. És fölmegy a határuk nyugatnak, Marealáig, megérinti Dabbésetet és odaér a patakhoz, mely Jokneám előtt van. 

12. Visszafordul Szárídtól keletnek, napkelet felé Kiszlót-Tábór határáig és kifut Dáberátig és fölmegy Jáfiáig. 

13. Onnan átvonul napkeletnek, Gát-Chéfernek és Ét-Kácinnak, kifut Rimmónig, húzódva Néa felé. 

14. És átkerül mellette a határ északra Channátóntól és vannak végezetei Jiftach-Él völgyénél: 

15. Kattát, Náhalál, Simrón, Jidealá és Bét-Léchem. Tizenkét város és tanyáik. 

16. Ez Zebúlún fiainak birtoka, családjaik szerint – e városok és tanyáik.

 

Jisszákhár öröksége

 
17. Jisszákhárnak kijött a negyedik sors, Jisszákhár fiainak, családjaik szerint. 
 
18. És volt a határuk Jizreél, Keszullót és Súném; 
 
19. Chafárájim, Síón és Anácharát; 
 
20. Rabbit, Kisjón és Ébec; 
 
21. Rémet, Én-Gannim, Én-Chadda és Bét-Paccéc. 
 
22. Megérinti a határ a Tabórt, Sáchacimát és Bét-Sémest és vannak határuk végezetei a Jordánnál. Tizenhat város és tanyáik.
 
23. Ez Jisszákhár fiai törzsének határa, családjaik szerint – a városok és tanyáik.
 

Ásér öröksége

 

24. És kijött az ötödik sors Ásér fiai törzsének, családjaik szerint. 

25. És lett a határuk: Chelkat, Chalí, Béten és Akhsáf; 

26. Állammélekh, Ameád és Miseál. Megérinti a Karmelt a tengernél és Síchór-Libnátot. 

27. És visszafordul napkeletnek Bét-Dágónig, megérinti Zebúlúnt és Jiftách-Él völgyét, északról Bét-Émeket és Neíélt, s kifut Kábúl felé balra. 

28. Ebrón, Rechób, Chammón és Kána a nagy Cídónig. 

29. És visszafordul a határ Rámának, Cór erősített városáig, s visszafordul a határ Chószának és vannak végezetei a tengernél, Akhzíb vidékén. 

30. Umma, Afék és Rechób. Huszonkét város és tanyáik. 

31. Ez Ásér fiai törzsének birtoka, családjaik szerint – e városok és tanyáik. *Naftáli öröksége* 

32. Naftáli fiainak kijött a hatodik sors, Naftáli fiainak családjaik szerint. 

33. És lett a határuk Chéleftől, a Cáanannímbeli terebinthustól, Adámí-Nékeb és Jabneél egészen Lakkúmig; és vannak végezetei a Jordánnál. 

34. Visszafordul a határ nyugatnak Aznót-Tábórig és kifut onnan Chukkókig, megérinti Zebúlúnt délről, Ásért pedig megérinti nyugaton és Jehúdát a Jordánnál napkeletről. 

35. Erősített városok: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat és Kinnéret; 

36. Adáma, Ráma és Chácór; 

37. Kédes, Edréi és Én-Chácór; 

38. Jireón, Migdal-Él, Chorém, Bét-Anát és Bét-Sémes. Tizenkilenc város és tanyáik. 

39. Ez Naftáli fiai törzsének birtoka, családjaik szerint – a városok és tanyáik.

 

Dán öröksége

 

40. Dán fiai törzsének, családjaik szerint, kijött a hetedik sors. 

41. És lett birtokuk határa: Corea, Estáól és Ír-Sémes; 

42. Sáalabbín, Ajjálón és Jitla; 

43. Élón, Timnáta és Ekrón; 

44. Elteké, Gibbetón és Báalát; 

45. Jehúd, Bené-Berák és Gat-Rimmón; 

46. Mé-Jarkón és Rakkón, a határral együtt, Jáfó átellenében. 

47. És szűk volt Dán fiainak határa ő nekik s fölmentek Dán fiai és harcoltak Lésem ellen, bevették azt és megverték a kard élével, elfoglalták azt és laktak benne. És nevezték Lésemet Dánnak, Dán ősük neve szerint. 

48. Ez Dán fiai törzsének birtoka, családjaik szerint – e városok és tanyáik.

 

Józsua öröksége

 

49. Így végeztek azzal, hogy birtokba kapják az országot határai szerint; akkor adtak Izraél fiai birtokot Józsuának, Nún fiának, maguk között. 

50. Az Örökkévaló parancsára adták neki a várost, melyet kért, Timnat-Szérachot Efraim hegységében; és fölépítette a várost és lakott benne. 

51. Ezek a birtokok, melyeket birtokul adtak Eleázár a pap és Józsua Nún fia meg az atyai házak fejei Izraél fiai törzseiben sors utján Sílóban, az Örökkévaló színe előtt a találkozás sátorának bejáratán. És végeztek azzal, hogy fölosszák az országot.