19. 📖 Jehosuá könyve

Simeón öröksége

Simeón öröksége

 

1. És kijött a második sors Simeónnak, Simeón fiai törzse számára, családjak szerint; és lett a birtokuk Jehúda fiai birtoka közepén.

2. És övék lett nekik birtokul: Beér-Sébá, Sébá, és Móláda.

3. Chacár-Súál, Bála és Écem.

4. Eltólad, Betúl és Chorma.

5. Ciklág, Bét-Hammarkábót és Chacár-Szúsza.

6. Bét-Lebáót és Sárúchen. Tizenhárom város és tanyáik.

7. Ájin, Rimmón, Éter és Ásán. Négy város és tanyáik.

8. Mind a tanyák, melyek e városok körül voltak Báalat-Beérig, a délvidéki Rámáig. Ez Simeón fiai törzsének birtoka, családjaik szerint.

9. Jehúda fiainak birtokából való Simeón fiainak birtoka; mert Jehúda fiainak része sok volt nekik, tehát birtokot kaptak Simeón fiai az ő birtokuk közepében.

 

Zebúlún öröksége

 

10. És kikerült a harmadik sors Zebúlún fiainak, családjaik szerint; és volt birtokuk határa Szárídig.

11. És fölmegy a határuk nyugatnak, Marealáig, megérinti Dabbésetet és odaér a patakhoz, mely Jokneám előtt van.

12. Visszafordul Szárídtól keletnek, napkelet felé Kiszlót-Tábór határáig és kifut Dáberátig és fölmegy Jáfiáig.

13. Onnan átvonul napkeletnek, Gát-Chéfernek és Ét-Kácinnak, kifut Rimmónig, húzódva Néa felé.

14. És átkerül mellette a határ északra Channátóntól és vannak végezetei Jiftach-Él völgyénél:

15. Kattát, Náhalál, Simrón, Jidealá és Bét-Léchem. Tizenkét város és tanyáik.

16. Ez Zebúlún fiainak birtoka, családjaik szerint – e városok és tanyáik.

 

Jisszákhár öröksége

17. Jisszákhárnak kijött a negyedik sors, Jisszákhár fiainak, családjaik szerint.
18. És volt a határuk Jizreél, Keszullót és Súném;
19. Chafárájim, Síón és Anácharát;
20. Rabbit, Kisjón és Ébec;
21. Rémet, Én-Gannim, Én-Chadda és Bét-Paccéc.
22. Megérinti a határ a Tabórt, Sáchacimát és Bét-Sémest és vannak határuk végezetei a Jordánnál. Tizenhat város és tanyáik.
23. Ez Jisszákhár fiai törzsének határa, családjaik szerint – a városok és tanyáik.

Ásér öröksége

 

24. És kijött az ötödik sors Ásér fiai törzsének, családjaik szerint.

25. És lett a határuk: Chelkat, Chalí, Béten és Akhsáf;

26. Állammélekh, Ameád és Miseál. Megérinti a Karmelt a tengernél és Síchór-Libnátot.

27. És visszafordul napkeletnek Bét-Dágónig, megérinti Zebúlúnt és Jiftách-Él völgyét, északról Bét-Émeket és Neíélt, s kifut Kábúl felé balra.

28. Ebrón, Rechób, Chammón és Kána a nagy Cídónig.

29. És visszafordul a határ Rámának, Cór erősített városáig, s visszafordul a határ Chószának és vannak végezetei a tengernél, Akhzíb vidékén.

30. Umma, Afék és Rechób. Huszonkét város és tanyáik.

31. Ez Ásér fiai törzsének birtoka, családjaik szerint – e városok és tanyáik. *Naftáli öröksége*

32. Naftáli fiainak kijött a hatodik sors, Naftáli fiainak családjaik szerint.

33. És lett a határuk Chéleftől, a Cáanannímbeli terebinthustól, Adámí-Nékeb és Jabneél egészen Lakkúmig; és vannak végezetei a Jordánnál.

34. Visszafordul a határ nyugatnak Aznót-Tábórig és kifut onnan Chukkókig, megérinti Zebúlúnt délről, Ásért pedig megérinti nyugaton és Jehúdát a Jordánnál napkeletről.

35. Erősített városok: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat és Kinnéret;

36. Adáma, Ráma és Chácór;

37. Kédes, Edréi és Én-Chácór;

38. Jireón, Migdal-Él, Chorém, Bét-Anát és Bét-Sémes. Tizenkilenc város és tanyáik.

39. Ez Naftáli fiai törzsének birtoka, családjaik szerint – a városok és tanyáik.

 

Dán öröksége

 

40. Dán fiai törzsének, családjaik szerint, kijött a hetedik sors.

41. És lett birtokuk határa: Corea, Estáól és Ír-Sémes;

42. Sáalabbín, Ajjálón és Jitla;

43. Élón, Timnáta és Ekrón;

44. Elteké, Gibbetón és Báalát;

45. Jehúd, Bené-Berák és Gat-Rimmón;

46. Mé-Jarkón és Rakkón, a határral együtt, Jáfó átellenében.

47. És szűk volt Dán fiainak határa ő nekik s fölmentek Dán fiai és harcoltak Lésem ellen, bevették azt és megverték a kard élével, elfoglalták azt és laktak benne. És nevezték Lésemet Dánnak, Dán ősük neve szerint.

48. Ez Dán fiai törzsének birtoka, családjaik szerint – e városok és tanyáik.

 

Józsua öröksége

 

49. Így végeztek azzal, hogy birtokba kapják az országot határai szerint; akkor adtak Izraél fiai birtokot Józsuának, Nún fiának, maguk között.

50. Az Örökkévaló parancsára adták neki a várost, melyet kért, Timnat-Szérachot Efraim hegységében; és fölépítette a várost és lakott benne.

51. Ezek a birtokok, melyeket birtokul adtak Eleázár a pap és Józsua Nún fia meg az atyai házak fejei Izraél fiai törzseiben sors utján Sílóban, az Örökkévaló színe előtt a találkozás sátorának bejáratán. És végeztek azzal, hogy fölosszák az országot.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek