Összefoglalás 

A Jordántól keletre legyőzött királyok

 

1. Ezek az ország királyai, akiket megvertek Izraél fiai, és elfoglalták országukat a Jordánon túl napkeletről, az Arnón völgyétől a Chermón hegyig és az egész síkságot keletről: 

2. Szíchón az emóri királya, ki Chesbónban lakott, uralkodott Aróértól, mely az Arnón patak partján van, a völgy közepétől, a fél Gileádon egész a Jabbók patakig, Ammón fiai határáig. 

3. És a síkságot a Kinnerót tengeréig keletről meg a síkság tengeréig, a Sóstengerig keletről Bét-hajesímót felé és dél felől a Piszga lejtőinek alján. 

4. És határát Ógnak, Básán királyának – aki az óriások maradékából való – aki lakott Astárótban és Edréiben, 

5. és uralkodott a Chermón hegységen meg Szalkhán, és az egész Básánon a Gesúri és a Máakáti határáig, a fél Gileádon Szíchón Chesbón királyának határáig. 

6. Mózes, az Örökkévaló szolgája és Izraél fiai verték meg őket; és adta Mózes, az Örökkévaló szolgája örökségül a Reúbéninek, a Gádinak és Menasse fél törzsének.


 

A Jordánon innen legyőzött királyok

 

7. Ezek pedig az ország királyai, akiket megvert Józsua meg Izraél fiai a Jordánon innen nyugatról Báal-Gádtól a Libánon völgyében egészen a kopár hegységig, mely felhúzódik Széir felé és adta Józsua örökségül Izraél törzseinek fölosztásuk szerint: 

8. a hegységben, az alföldön, a síkságon, a lejtőkön, a pusztában és a délvidéken, a chittit, az emórit, a kanaánit, a perizzit, a chivvit és a jebúszit. 

9. Jeríchó királya, egy. A Bét-Él oldalán levő Áj királya, egy. 

10. Jeruzsálem királya, egy. Chebrón királya, egy. 

11. Jarmút királya, egy. Lákhís királya, egy. 

12. Eglón királya, egy. Gézer királya, egy. 

13. Debír királya, egy. Géder királya, egy. 

14. Chorma királya, egy. Arád királya, egy.

15. Libna királya, egy. Adullám királya, egy. 

16. Makkéda királya, egy. Bét-Él királya, egy. 

17. Tappúach királya, egy. Chéfer királya, egy. 

18. Afék királya, egy. Sárón királya, egy. 

19. Mádón királya, egy. Chácór királya, egy. 

20. Simrón-Merón királya, egy. Akhsáf királya, egy. 

21. Táanákh királya, egy. Megiddó királya, egy. 

22. Kédes királya, egy. Jokneám királya a Karmelen, egy. 

23. Dór királya, Dór kerületében, egy. Gójim királya Gilgálban, egy. 

24. Tirca királya, egy. Mind a király harmincegy.