16. 📖 Jehosuá könyve

József fiai része

József fiai része

1. És kijött a sors József fiai számára a jerichói Jordántól, keletre Jeríchó vizeitől: A puszta, mely fölmegy Jeríchótól a hegységre Bét-Él felé.
2. Kifut Bét-Éltől Lúzig és átvonul az Arki határa felé Atárótig.
3. Lemegy nyugatnak a Jafléti határa felé, Alsó-Bét-Chórón határáig és Gézerig; és lesznek végezetei a tengernél.
4. Birtokot kaptak József fiai: Menasse és Efraim.

Efraim öröksége

 

5. És volt Efraim fiainak határa családjaik szerint; volt pedig birtokuk határa keletről Atrót-Addár Felső-Bét-Chórónig.

6. És kifut a határ nyugatnak Mikhmetátig északon, és átkerül a határ keletnek Táanat-Sílóig és átvonul mellette keletre Jánóachtól.

7. S lemegy Jánóachtól Atárótig és Náaráig, megérinti Jeríchót és kifut a Jordánig.

8. Tappúachtól megy a határ nyugatnak Kána patakig és lesznek végezetei a tengernél. Ez Efraim fiai törzsének birtoka családjaik szerint.

9. És a városok, melyek elkülönítvék Efraim fiai számára Menasse fiainak birtoka közepén; mind a városok és tanyáik.

10. De nem űzték ki a kanaánit, aki Gézerben lakik; így maradt a kanaáni Efraim között mind e mai napig és alattvalóvá lett.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek