József fiai része

 
1. És kijött a sors József fiai számára a jerichói Jordántól, keletre Jeríchó vizeitől: A puszta, mely fölmegy Jeríchótól a hegységre Bét-Él felé. 
 
2. Kifut Bét-Éltől Lúzig és átvonul az Arki határa felé Atárótig. 
 
3. Lemegy nyugatnak a Jafléti határa felé, Alsó-Bét-Chórón határáig és Gézerig; és lesznek végezetei a tengernél. 
 
4. Birtokot kaptak József fiai: Menasse és Efraim.

 

Efraim öröksége

 

5. És volt Efraim fiainak határa családjaik szerint; volt pedig birtokuk határa keletről Atrót-Addár Felső-Bét-Chórónig. 

6. És kifut a határ nyugatnak Mikhmetátig északon, és átkerül a határ keletnek Táanat-Sílóig és átvonul mellette keletre Jánóachtól. 

7. S lemegy Jánóachtól Atárótig és Náaráig, megérinti Jeríchót és kifut a Jordánig. 

8. Tappúachtól megy a határ nyugatnak Kána patakig és lesznek végezetei a tengernél. Ez Efraim fiai törzsének birtoka családjaik szerint. 

9. És a városok, melyek elkülönítvék Efraim fiai számára Menasse fiainak birtoka közepén; mind a városok és tanyáik. 

10. De nem űzték ki a kanaánit, aki Gézerben lakik; így maradt a kanaáni Efraim között mind e mai napig és alattvalóvá lett.