18. 📖 Jehosuá könyve

A szentélyi sátor Sílóban

A szentélyi sátor Sílóban

 

1. Egybegyűlt Izraél fiainak egész községe Sílóba és odahelyezték a találkozás sátorát; az ország meghódítva volt részükre.

 

Az ország többi részének összeírása

 

2. De maradtak Izraél fiai között, kik nem kapták meg birtokukat: hét törzs.

3. Szólt tehát Józsua Izraél fiaihoz: Meddig lustálkodtok, nem menvén el az országot elfoglalni, melyet adott nektek az Örökkévaló, őseitek Istene?

4. Rendeljetek magatoknak három férfit törzsenkint s elküldöm őket, hogy keljenek föl és járják be az országot es írják föl birtokuk szerint s jöjjenek hozzám.

5. És osszátok fel magatoknak hét részre; Jehúda maradjon a maga határán délről és József háza maradjon a maga határán északról.

6. Ti pedig írjátok föl az országot hét részben és hozzátok el nekem ide, s majd sorsot vetek nektek itt az Örökkévaló, Istenünk színe előtt.

7. Mert a levitáknak nincsen részük közöttetek, hanem az Örökkévaló papsága az ő birtokuk; Gád pedig és Reúbén és Menasse fél törzse elvették birtokukat túl a Jordánon keletről, melyet adott nekik Mózes, az Örökkévaló szolgája.

8. S fölkeltek a férfiak és elmentek s megparancsolta Józsua azoknak, kik elmentek fölírni az országot, mondván: Menjetek és járjátok be az országot, írjátok azt föl és térjetek vissza hozzám és itt majd vetek nektek sorsot az Örökkévaló színe előtt, Sílóban.

9. Elmentek a férfiak, bejárták az országot és könyvbe írták városok szerint hét rész szerint; erre jöttek Józsuához a táborba, Sílóba.

10. S vetett nekik Józsua sorsot Sílóban az Örökkévaló színe előtt; s felosztotta Józsua ott az országot Izraél fiainak fölosztásaik szerint.

Benjámin öröksége

 

11. És kikerült Benjámin fiai törzsének sorsa családjaik szerint; és kijött sorsuk határa Jehúda és József fiai között.

12. S volt nekik határul az északi szélen a Jordántól; és fölmegy a határ Jerichó oldala felé északról, fölmegy a hegységen nyugatnak és vannak végezetei Bét-Áven pusztájánál.

13. Onnan átvonul a határ Lúznak, Lúz oldala felé délről – Bét-Él az – s lemegy a határ Atrót-Addárnak, a hegyen, mely Alsó-Bét-Chóróntól délre van.

14. Erre húzódik a határ és átkerül a nyugati szélre, délről azon hegytől, mely Bét-Chórón előtt van délre és vannak végezetei Kirjat-Báalnál, az Kirjat-Jeárim, Jehúda fiainak városa. Ez a nyugati határszél.

15. A déli határszél pedig Kirjat-Jeárim végétől; és kifut a határ nyugatnak és kifut a Neftóach vize forrása felé.

16. S lemegy a határ azon hegy végéig, mely a Ben-Hinnóm völgye előtt van, amely a Refáim völgyében van északról, s lemegy a Hinnóm völgyének, a Jebúszi oldala felé délről és lemegy Én-Rógélig.

17. S húzódik északról, kifut Én-Sémesig, kifut Gelílótig, mely szemben van az Adummím hágójával és lemegy Bóhan, Reúbén fia kövéig.

18. S átvonul a határ a Síkság átellenében való oldalra északról és lemegy a Síkságnak.

19. És átvonul a határ Bét-Chogla oldala felé északról és vannak a határ végezetei a Sós tenger nyelvénél északról, a Jordán végénél délről. Ez a déli határ.

20. A Jordán pedig határolja a keleti szélen. Ez a Benjámin fiainak birtoka, határai szerint köröskörül, családjaik szerint.

Benjámin városai

 

21. Voltak Benjámin fiai törzsének városai családjaik szerint: Jeríchó, Bét-Chogla és Émek-Kecíc.

22. Bét-Arába, Cemárájim és Bét-Él.

23. Avvim, Pára és Ofra.

24. Kefar-Ammóna, Ofni és Gébá. Tizenkét város és tanyáik.

25. Gibeón, Ráma és Beérót.

26. Micpe, Kefíra és Móca.

27. Rékem, Jirpeél és Tarala.

28. Céla; Élef és a Jebúszi – az Jeruzsálem – Gibeát, Kirjat. Tizennégy város és tanyáik. Ez a Benjámin fiainak birtoka családjaik szerint.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek