Címke archívuma: Szentély

A leviták feladatai

  1. És visszavitt engem a szentély külső kapuja felé, mely keletre fordul, és az zárva volt. 2. És szólt hozzám az Örökkévaló: Ez a kapu zárva legyen, ne nyittassék meg és senki ne menjen be rajta, mert az Örökkévaló, Izraél Istene ment be rajta, legyen tehát zárva. 3. A fejedelem pedig – ő, a fejedelem… Tovább A leviták feladatai

Bővebben »

Az oltárról és az áldozatokról

  1. És elvezetett engem a kapuhoz, azon kapuhoz, mely kelet felé fordul. 2. És íme lzraél Istenének dicsősége kelet felől jön és hangja mint nagy vizek hangja, a föld pedig világos lett dicsőségétől; 3. olyan volt a látomás látása, melyet láttam, mint azon látomás, melyet láttam, midőn jöttem a város elpusztítására, és látomások mint azon… Tovább Az oltárról és az áldozatokról

Bővebben »

A Szentély leírása

  1. És bevitt engem a templomba és megmérte a pilléreket, hat könyöknyi szélesség innen és hat könyöknyi szélesség onnan a sátor szélessége szerint. 2. És a bejárat szélessége tíz könyök és a bejárat oldalai öt könyök innen és öt könyök onnan; és megmérte hosszát negyven könyöknyire és szélességét húsz könyöknyire. 3. És bement a… Tovább A Szentély leírása

Bővebben »

📖 – VI. kötet Biblia, Talmud, Chaszid filozófia

Ebben a jegyzetben a Bibliából, a Talmudból, a zsidó filozófia és misztika műveiből válogattunk és fordítottunk. A fordítások egy része a héber, jiddis eredetiből erre az alkalomra készült, más részei pedig szemelvények a Zsidó Tudományok Szabadegyetemére kiadott tankönyvből: A zsidó tudományok – Fejezetek a klasszikus forrásokból, IV. kötet.

Bővebben »

A qumráni levél a jeruzsalemi Szentély vezetőségéhez

Szekták és rabbinikus zsidóság az ókori Izraelben Kétezer évvel ezelőtti holt-tengeri tekercsekből A qumráni levél a jeruzsalemi Szentély vezetőségéhez Mikcát Máászé HáTorá – „A Tóra néhány előírása”   Bevezetés Mi az a qumráni levél A Mikcát Máászé HáTorá [= A qumráni levél] egy szektariánus vitairat. A qumráni 4-es számú barlangban hat kéziratot találtak (mind a… Tovább A qumráni levél a jeruzsalemi Szentély vezetőségéhez

Bővebben »

A sivatagi szentély és a papi ruházatok

Biblia Tecáve hetiszakasz A sivatagi szentély és a papi ruházatok 2Mózes 27:20–30:10. 27. fejezet Olaj a lámpa számára 20. Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat a világításra, hogy felgyújtsatok örök mécset. 21. A gyülekezés sátorában a függönyön kívül, mely a bizonyság előtt van, rendezze el azt Áron és fiai… Tovább A sivatagi szentély és a papi ruházatok

Bővebben »

Maimonidész – A Szentély építésének szabályai

Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Ávodá: A Szentély-szolgálat könyve A Szentély építésének szabályai   1. fejezet A Szentély A szentély építésének kötelezettsége   §. Tevőleges parancsolat az Örökkévaló Házának felépítése a cél­ból, hogy ott áldozatokat mutassunk be; évente háromszor zarándokolunk oda, miképpen írva van[1]: „És készítsetek számomra szentélyt.” A Mózes által épített szentélyt… Tovább Maimonidész – A Szentély építésének szabályai

Bővebben »

Biblia – Áldozatok a Szentélyben

Biblia Mózes második könyve Cáv (3Mózes 6–8.)   Áldozatok a Szentélyben 6. fejezet Tűz a mindennapi áldozathoz   1. És szólt az Örökkévaló: Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez az égőáldozat tana; ez az égőáldozat legyen a tűzhelyen, az oltáron, egész éjjel reggelig; az oltár tüze pedig égjen rajta. 3. És… Tovább Biblia – Áldozatok a Szentélyben

Bővebben »

A hitetlenek kizárása, az érdemesek megváltása

 Isten hona nem a templomban, hanem az igazlelkűek szívében van   1. Így szól az Örökkévaló: Az ég az én trónom és a föld lábaim zsámolya; melyik az a ház, melyet építetek nekem, és melyik a hely az én nyugalmamra? 2. Hiszen mindezeket kezem alkotta, és lettek mindezek, úgymond az Örökkévaló; de erre tekintek:… Tovább A hitetlenek kizárása, az érdemesek megváltása

Bővebben »

Az idegenből való csatlakozóra is üdv vár

 Isten temploma egyetemes imaház minden nép számára   1. Így szól az Örökkévaló: Őrizzétek meg a jogot és cselekedjetek igazságot; mert közel van az én segítségem, hogy eljöjjön és igazságom, hogy megnyilvánuljon. 2. Boldog a halandó, aki ezt cselekszi és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne szentségtelenítse… Tovább Az idegenből való csatlakozóra is üdv vár

Bővebben »

Teljesen meglett az Örökkévaló háza

  1. És volt azon húsz év múltán, amelyek alatt fölépítette Salamon az Örökkévaló házát és saját házát- 2. a városokat pedig, melyeket Chúrám adott Salamonnak, azokat fölépítette Salamon és letelepítette ott Izrael fiait – 3. elment Salamon Chamát-Czóbába és meghódította. 4. És fölépítette Tadmórt a pusztában, meg mind az éléstár-városokat, melyeket Chamátban épített. 5. És… Tovább Teljesen meglett az Örökkévaló háza

Bővebben »

Így fölavatták az Isten házát

  1. És amint Salamon végzett azzal, hogy imádkozzék, tűz szállt le az égből s elemésztette az égőáldozatot és a vágóáldozatokat, s az Örökkévaló dicsősége megtöltötte a házat. 2. És a papok be nem mehettek az Örökkévaló házába, mert megtöltötte az Örökkévaló dicsősége az Örökkévaló házát. 3. És mind az Izrael fiai látták, mikor leszállt a… Tovább Így fölavatták az Isten házát

Bővebben »

Lakhatik-e Isten az emberrel a földön

  1. Akkor mondta Salamon: Az Örökkévaló mondta, hogy sűrű ködben akar lakni. 2. Én pedig építettem neked hajlékra való házat, helyet, a te lakásodra örökre. 3. Erre vissza fordította a király az arcát s megáldotta Izrael egész gyülekezetét, Izrael egész gyülekezete pedig állt. 4. És mondta: Áldva legyen az Örökkévaló, Izrael Istene, aki Dávid atyámnak… Tovább Lakhatik-e Isten az emberrel a földön

Bővebben »

És készített réz-oltárt

  1. És készített réz-oltárt, húsz könyök a hossza, húsz könyök a szélessége és tíz könyök a magassága. 2. És készítette a tengert öntött rézből, tíz könyöknyi volt egyik szélétől másik széléig, köröskörül kerek, öt könyöknyi a magassága és harminc könyöknyi fonal futja azt köröskörül. 3. És ökrök alakjai alul rajta köröskörül, amelyek körülveszik, tíz könyöknyire… Tovább És készített réz-oltárt

Bővebben »

És elkezdte Salamon építeni

  1. És elkezdte Salamon építeni az Örökkévaló házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, ahol megjelent atyjának Dávidnak, azon helyen, melyet előkészített Dávid a jebúszi Ornán szérűjén. 2. És elkezdett építeni a második hónapban, annak másodikán, királyságának negyedik évében. 3. És ezek Salamon alapításának módjai Istennek házának fölépítésénél: a hosszúság — könyökökben az alábbi mérték szerint –… Tovább És elkezdte Salamon építeni

Bővebben »