A leviták városai

 

1. S oda léptek a leviták atyai házainak fejei Eleázár paphoz és Józsua Nún fiához, meg a törzsek atyai házainak fejeihez Izraél fiai közt. 

2. És szóltak hozzájuk Sílóban, Kanaán országában, mondván: Az Örökkévaló megparancsolta Mózes által, hogy adjanak nekünk városokat lakásra és közlegelőiket barmunk számára. 

3. Erre adták Izraél fiai a levitáknak a maguk birtokából az Örökkévaló parancsa szerint e városokat és közlegelőiket.

4. És kijött a sors a Keháti családjai számára, és jutott Áron a pap fiainak, a leviták közül Jehúda törzséből, Simeón törzséből és Benjámin törzséből, sors útján tizenhárom város. 

5. Kehát többi fiainak pedig Efraim törzse családjaiból, Dán törzséből és Menasse fél törzséből, sors utján tíz város. 

6. És Gérsón fiainak: Jisszákhár törzse családjaiból, Ásér törzséből és Naftáli törzséből és Menasse fél törzséből Básánban, sors utján tizenhárom város. 

7. Merári fiainak családjaik szerint Reúbén törzséből, Gád törzséből és Zebúlún törzséből, tizenkét város. 

8. És adták Izraél fiai a levitáknak e városokat és közlegelőiket, amint parancsolta az Örökkévaló Mózes által, sors utján.

 

Keháti fiai része

 

9. Adták Jehúda fiai törzséből és Simeón fiai törzséből e városokat, amelyeket névvel neveznek.

10. Jutott Áron fiainak a Keháti családjaiból, Lévi fiai közül – mert övék lett a sors először, 

11.adták nekik Kirjat-Arbát – ez az Anók atyja – azaz Chebrónt Jehúda hegységében és közlegelőit körülötte. 

12. A város mezőségét pedig és tanyáit adták Kálébnek, Jefunne fiának örökbirtokába.

13. S Áron a pap fiainak adták a gyilkos menedékének való várost, Chebrónt és közlegelőit, Libnát és közlegelőit; 

14. Jattírt és közlegelőit, Estemóát és közlegelőit; 

15. Chólónt és közlegelőit, Debírt és közlegelőit; 

16. Ájint és közlegelőit, Juttát és közlegelőit, Bét-Sérvest és közlegelőit kilenc várost eme két törzsből. 

17. Benjámin törzséből pedig Gibeónt és közlegelőit, Gébát és közlegelőit; 

18. Anátótot és közlegelőit, Almónt és közlegelőit – négy várost. 

19. Áron fiainak, a papoknak mind a városai tizenhárom város és közlegelőik. 

20. És Kehát fiai, a leviták családjainak, a többieknek Kehát fiai közül, jutottak sorsuk városai Efraim törzséből. 

21. Adták nekik a gyilkos menedékének való várost Sekhémet és közlegelőit, Efraim hegységében, Gézert és közlegelőit.

22. Kibcájimot és közlegelőit, Bét-Chórónt és közlegelőit – négy várost. 

23. Dán törzséből: Eltekét és közlegelőit, Gibbetónt és közlegelőit; 

24. Ajjálónt és közlegelőit, Gat-Rimmónt és közlegelőit – négy várost. 

25. Menasse fél törzséből: Taanákhot és közlegelőit, Gát-Rimmónt és közlegelőit – két várost.

26. Mind a város tíz és közlegelőik, Kehát többi fiainak családjai számára.

 

Gersón fiai része

 

27. Gersón fiainak a leviták családjai közül: Menasse fél törzséből a gyilkos menedékének való várost, Gólánt Básánban és közlegelőit, Beesterát és közlegelőit – két várost. 

28. Jisszákhár törzséből: Kisjónt és közlegelőit, Dáberátot és közlegelőit. 

29. Jarmútot és közlegelőit, Én-Gannímot és közlegelőit – négy várost. 

30. Ásér törzséből: Miseált és közlegelőit, Abdónt és közlegelőit. 

31. Chelkátot és közlegelőit, Rechóbot és közlegelőit – négy várost. 

32. Naftáli törzséből: a gyilkos menedékének való várost Kédest Gálílban és közlegelőit, Chammót-Dórt és közlegelőit, Kartánt és közlegelőit – három várost. 

33. A Gérsúniak városai mind, családjaik szerint: tizenhárom város és közlegelőik.

 

Merári fiai része 

 

34. Merári fiai családjainak, a többi levitáknak, Zebúlún törzséből: Jokneámot és közlegelőit, Kartát és közlegelőit; 

35. Dimnát és közlegelőit, Nahalált és közlegelőit – négy várost. [Réubén törzséből: Bécert és közlegelőit, Jahcát és közlegelőit; Kedémótot és közlegelőit, Méfáatot és közlegelőit – négy várost.] 

36. Gád törzséből: a gyilkos menedékének való várost, Rámótot Gileádban és közlegelőit, Máchanájmot és közlegelőit; 

37. Chesbónt és közlegelőit, Jáezért és közlegelőit – összesen négy várost. 

38. Mind a városok Merári fiainak családjaik szerint, a többieknek a leviták családjaiból – lett a sorsuk tizenkét város. 

39. A leviták városai mind, Izraél fiai örökbirtoka között negyvennyolc város és közlegelőik. 

40. Legyenek e városok egy-egy város és közlegelői körülötte – így mind e városokkal.

 

A felosztás befejezése 

 

41. Adta tehát az Örökkévaló Izraélnek az egész országot, melyről megesküdött, hogy adja őseiknek; elfoglalták és laktak benne. 

42. És nyugalmat szerzett nekik az Örökkévaló köröskörül, mind a szerint, amint megesküdött őseiknek; s nem állhatott meg előttük senki, mind az ellenségeik közül, mind az ellenségeiket kezükbe adta az Örökkévaló. 

43. Nem maradt el semmi mindazon jó igéből, melyet szólt az Örökkévaló Izraél házához; mind bekövetkezett.