1. És visszavitt engem a ház bejáratához; és íme víz jön ki a ház küszöbe alól keletnek, mert a ház előrésze kelet felé volt; a víz pedig lefolyik a ház jobb oldala alól, az oltártól délre.

2. És kivezetett engem az északi kapu útján és kerültetett engem a külső úton a külső kapuhoz, a keletre forduló úton; és íme víz bugyog ki a jobb oldalról.

3. Midőn kiment a férfi keletnek zsinórral a kezében, megmért ezer könyöknyit és átvezetett engem a vízen, bokáig érő vize.

4. Erre mért ezret és átvezetett engem a vize, térdig érő vize; és mért ezret és átvezetett engem derékig érő vize.

5. És mért ezret: patak, amelyen nem bírtam átmenni, mert megdagadt a víz úszásra való vízzé, patakká, amelyen nem lehet átmenni.

6. És szólt hozzám: Láttad-e, ember fia? Erre elvezetett és visszavitt engem a patak partjára.

7. Midőn visszatértem, íme a patak partján igen sok fa, innen és onnan.

8. És szólt hozzám: Ez a víz kifolyik a keleti kerületbe és lefolyik a síkságra és bemegy a tengerbe, a tengerbe a kifolyt víz, és meggyógyul annak vize.

9. És lészen, minden élő lény, mely nyüzsög bárhová bemegy a két patak, élni fog, és igen sok: lesz a hal, mert oda bement e víz, úgy hogy meggyógyul, és élet lesz, bárhova bemegy a patak.

10. És lészen, állanak mellete halászok Én-Géditől Én-Eglájimig, hálók kiterítő helye lesz; neme szerint lesz a haluk, mint a nagy tenger hala, igen sok.

11. Mocsarai és tócsái nem gyógyulnak meg, sónak hagyattak meg.

12. A patak mellett pedig, a partján innen és onnan, felnő mindenféle gyümölcsfa, nem hervad a levele és nem fogy el a gyümölcse; hónaponként érlel, mert vize a szentélyből jön ki, és lészen gyümölcse eledelre, levele pedig gyógyításra.

13. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Ez a határ, mely szerint birtokba vegyétek magatoknak az országot Izraél tizenkét törzse számára, Józsefé két rész.

14. És birtokba vegyétek azt, egyik úgy mint a másik, amelyről fölemeltem kezemet, hogy őseiteknek adom; és jutni fog nektek ez az ország birtokul.

15. És ez az ország határa. Az északi oldalról: a nagy tengertől Chetlón útján Czedád felé;

16. Chamát, Béróta, Szibrájim, amely Damaszkus határa és Chamát határa közt van, a középső Cháczér, mely Chavrán határánál van.

17. Lesz tehát a határ a tengertől Chaczár-Énónig Damaszkus határáig és tovább északra Chamát határáig. Ez az északi oldal.

18. És a keleti oldal: Chavrán és Damaszkus közől, Gileád és Izraél országa közől, a Jordán; a határtól a keleti tengerig mérjétek. Ez a keleti oldal.

19. És a délvidéki oldal dél felé: Támártól a pörlekedés vizéig Kádésig, a patakig, a nagy tenger felé. Ez a déli oldal délvidéknek.

20. És a nyugati oldal: a nagy tenger a határtól egészen egyenest Chamát feléig;. Ez a nyugati oldal.

21. És osszátok fel magatoknak ezt az országot Izraél törzsei szerint.

22. Úgy legyen hogy birtokul juttassátok azt magatoknak és a jövevényeknek, akik tartózkodnak köztetek, akik gyermekeket nemzettek köztetek; és legyen nektek mint a honos Izraél fiai közt: veletek együtt jusson nekik birtok Izraél törzsei közepette.

23. És legyen, hogy azon törzsben, melynél tartózkodik a jövevény, ott adjátok meg a birtokát. Úgymond az Úr Örökkévaló.

Megszakítás