Nebúkadrecczár végleg eltiporja

 

1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:

2. Ember fia, prófétálj és mondd: Így szól az Úr, az Örökkévaló: jajgassatok, jaj ama nap miatt!

3. Mert közel van a nap, közel van napja az Örökkévalónak, felhőnek napja, nemzeteknek az ideje lesz.

4. És kard jön be Egyiptomba és remegés lesz Kúsban, midőn elesnek megöltek Egyiptomban, és elviszik sokaságát és leromboltatnak alapjai.

5. Kús és Pút és Lúd és mind a gyülevész nép és Kúb és a szövetséges ország fiai velük együtt kard által esnek el.

6. Így szól az Örökkévaló: Elesnek Egyiptom támogatói és ledől erős büszkesége; Migdóltól Szevénéig kard által esnek el benne, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

7. És elpusztulva lesznek elpusztított országok közepette, és városai romba dőlt városok között lesznek.

8. És megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló, mikor tüzet vetek Egyiptomra és megtöretnek mind a segítői.

9. Azon napon követek vonulnak ki tőlem hajókon, hogy megijesszék a biztonságban levő Kúst, és remegés lesz közöttük, mint Egyiptom napján, mert íme jön.

10. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Megszüntettem Egyiptom sokaságát Nebúkadrecczár, Bábel királya által.

11. Ő és népe ő vele, a nemzetek legerőszakosabbjai elhozatnak, hogy megrontsák az országot, és kirántják kardjaikat Egyiptom ellen és megtöltik az országot megöltekkel.

12. És szárazzá teszem a folyókat és eladom az országot rosszaknak kezébe; és elpusztítom az országot és teljességét idegenek által. Én az Örökkévaló mondottam.

13. Így szól az Úr az Örökkévaló: Elveszítem az undokságokat és eltüntetem a bálványokat Nófból, és fejedelem nem lesz többé Egyiptom országából; és félelmet vetek Egyiptom országára.

14. Elpusztítom Patrószt és tüzet vetek Czóanra és büntetést végzek Nón;

15. kiöntöm haragomat Színra, Egyiptom erősségére és kiirtom Nó sokaságát.

16. Tüzet vetek Egyiptomra, Szín remegve remeg, és Nó ostrommal fog bevétetni, Nóf pedig – nappali ellenségek reá!

17. Áven és Píbészet ifjai kard által esnek el, és azok fogságba mennek.

18. És Techafnechészben elsötétül a nap, midőn eltöröm ott Egyiptom járomrúdjait és megszűnik benne erős büszkesége; őt felhő borítja és leányai fogságba mennek.

19. És büntetést viszek véghez Egyiptomon, hogy megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló.

20. És volt. a tizenegyedik esztendőben, az első hóban, a hónap hetedikén, lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:

21. Ember fia, Fáraónak, Egyiptom királyának karját eltörtem és íme nem kötözték be, gyógyszereket adva és póly át téve reá, bekötözve azt, hogy megerősödjék, hogy kardot foghasson.

22. Azért így szól az Úr, az Örökkévaló: Íme én fordulok Fáraó Egyiptom királya ellen, eltöröm karjait, az erőset meg az eltöröttet, és kiütöm a kardot kezéből.

23. És elszélesztem Egyiptomot a nemzetek közé és elszórom őket az országokban.

24. És megerősítem Bábel királyának karjait és kezébe adom kardomat, és eltöröm Fáraó karjait, hogy nyögjön előtte megöltek nyögéseivel.

25. És megerősítem Bábel királyának karjait, Fáraónak karjai pedig leesnek; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló, mikor Bábel királyának kezébe adom kardomat, hogy azt kinyújtsa Egyiptom országa ellen.

26. És elszélesztem Egyiptomot a nemzetek közé és elszórom őket az országokba; és megtudják, hogy én vagyok: az Örökkévaló.

Megszakítás