1. Erre kivezetett engem a külső udvarba az észak: felé való úton; és elvitt engem a kamarához, mely az elkülönített térrel szemben és az épülettel szemben van északra.

2. A száz könyöknyi hosszoldalon volt az északi bejárat, szélessége pedig ötven könyök.

3. Szemben a belső udvar húsz könyökével és szemben a külső udvar kövezetével, karzat karzat előtt háromszorosan.

4. És a kamarák előtt tíz könyöknyi széles járó út, befelé, egy könyöknyi úttal, bejárataik pedig északra.

5. És a felső kamarák megszűkítve voltak, mert elvesznek tőlük a karzatok épületet, az alsóktól és a középsőktől;

6. mert háromemeletesek azok és nincsenek oszlopaik, mint az udvarok oszlopai; azért szorosabbak voltak az alsóknál és középsőknél a földtől fogva.

7. És a kerítő fal, mely kívül van a kamarák mellett, a külső udvar felé a kamarák előtt – hossza ötven könyök.

8. Mert a külső udvarhoz való kamarák hossza ötven könyök; és íme a templom előtt száz könyök.

9. És e kamarákon alul a bevivő út keletről volt, midőn valaki beléjök ment a külső udvarról.

10. Az udvar kerítő falának szélességében kelet felé az elkülönített tér előtt és az épület előtt kamarák.

11. És út előttök olyan forma, mint az észak felé való kamarák előtt, amilyen a hosszuk olyan a szélességük, és mind a kijárataik azoknak módja szerint és bejárataik szerint;

12. és ilyenek a dél felé való kamarák bejáratai: bejárat az útnak elején, azon útnak, mely egyenesen a kerítő fal előtt volt kelet felé, midőn beléjök ment valaki.

13. És szólt hozzám: Az északi kamarák és a déli kamarák, melyek az elkülönített tér előtt vannak, a szent kamarák azok, ahol eszik a papok, kik az Örökkévalóhoz közel vannak, azt, ami szentek szentje; ott teszik le azt, ami szentek szentje és a lisztáldozatot és a vétekáldozatot és a bűnáldozatot, mert a hely szent.

14. Mikor bemennek a papok – s ne menjenek ki a szentélyből a külső udvarba – ott teszik le ruháikat, melyekben szolgálatot végeznek, mert szentség azok, felöltenek más ruhákat és közelednek a népnek való térhez.

15. Így befejezte a belső ház megmérését; erre kivitt engem a kapu felé, melynek előrésze kelet felé van és megmérte köröskörül.

16. Mérte a keleti oldalt a mérő náddal: ötszáz nád a mérő náddal köröskörül.

17. Mérte az északi oldalt: ötszáz nád a mérő náddal köröskörül.

18. A déli oldalt mérte: ötszáz nád a mérő náddal.

19. Fordult a nyugati oldalra, mért ötszáz nádat a mérő náddal.

20. Négy oldalról mérte: fala van köröskörül, hossza ötszáz és szélessége ötszáz, hogy különválassza a szentet a nem szenttől.