1. És ezek a törzsek nevei: az északi szélen, Chetlón útja mellett Chamát felé, Chamát-Énán, Damaszkus határáig északnak Chamát mellett, az övé legyen a keleti oldaltól a nyugatig: Dán, egy.

2. És Dán határán a keleti oldaltól nyugati oldalig: Ásér, egy.

3. És Ásér határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Naftáli, egy.

4. Naftáli határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Menasse, egy.

5. És Menasse határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Efraim egy.

6. És Efraim határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Reúbén egy.

7. És Reúbén határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Jehúda, egy.

8. Jehúda határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen azon adomány melyet majd elvesztek: huszonötezer a szélessége, hossza pedig mint a részek egyike a keleti oldaltól a nyugati oldalig; és középen legyen a szentély.

9. Az adomány, melyet elvesztek az Örökkévaló számára – hossza huszonötezer és szélessége tizezer.

10. És ezeké legyen a szent adomány: a papoké északra huszonötezer, nyugatra is tizezernyi szélességben, keletre is tizezernyi szélességben, délre pedig huszonötezernyi hosszúságban; és közepén legyen az Örökkévaló szentélye.

11. A megszentelt papoké, Czádók fiaié, akik őrizték őrizetemet, akik nem tévelyedtek el, midőn Izraél fiai eltévelyedtek, amint eltévelyedtél: a leviták.

12. És nekik legyen adományul az ország adományából, szentek szentje, a leviták határánál.

13. A levitáké padig a papok határa mentében huszonötezernyi hosszúságban és tizezernyi szélességben, az egésznek hosszúsága huszonötezer és szélessége tizezer.

14. És ne adjanak el belőle és ne cseréljék el, hogy át ne származtassák az ország zsengéjét, mert szent az Örökkévalónak.

15. És a szélességből megmaradt ötezer a huszonötezernek előtte, nem-szent az, a városé lakóhelynek és közelegőnek; és közepén legyen a város.

16. És ezek a méretei: az északi oldal négyezerötszáz, a déli oldal négyezerötszáz, a keleti oldalról négyezerötszáz és a nyugati oldal négyezerötszáz.

17. És legyen közlegelője a városnak: északra kétszázötven, délre kétszázötven, keletre kétszázötven és nyugatra kétszázötven.

18. Ami megmarad a hosszúságból a szent adomány mentében, tizezer keletre és tizezer nyugatra, ami tehát a szent adomány mentében van, annak termése kenyérül szolgáljon a város munkásainak.

19. És a város munkásai munkálják azt Izraél minden törzseiből.

20. Az egész adomány huszonötezer huszonötezerre, négyzetben vegyétek el a szent adományt a város tulajdonával.

21. És ami megmaradt, a fejedelemé innen és onnan a szent adománytól és a város tulajdonától, a huszonötezernek, az adománynak előtte a keleti határig, nyugatra, pedig a huszonötezernek előtte a nyugati határig a részek mentében a fejedelemé; és közepén legyen a szent adomány és a ház szentélye.

22. És a leviták tulajdonától és a város tulajdonától, annak közepén, ami a fejedelemé, Jehúda határa és Benjámin határa közt, a fejedelemé legyen.

23. A többi törzsek pedig a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Benjámin, egy.

24. És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig Simeón,

25. És Simeón határán, a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Jisszákhár, egy.

26. És Jisszákhár határán, a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Zebúlún, egy.

27. És Zebúlún határán, a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Gád, egy.

28. És Gád határán, a déli oldalon dél felé legyen a határ Támártól a pörlekedés vizéig Kádésig, a patakig, a nagy tenger felé.

29. Ez az ország, melyet birtokul juttassatok Izraél törzseinek, és ezek fölosztásaik. Úgymond az Úr, az Örökkévaló.

30. És ezek a város kijáratai: Az északi oldalról négyezerötszáznyi méret;

31. a város kapui pedig; Izraél törzseinek nevei szerint, három kapu északra: Rebúén kapuja egy, Jehúda kapuja egy, Lévi kapuja egy.

32. És a keleti oldalra négyezerötszáz mérték és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33. És a déli oldal négyezerötszáznyi méret és három kapu: Simeón kapuja egy, Jisszákhár kapuja egy, Zebúlún kapuja egy.

34. A nyugati oldal négyezerötszáz. kapuja három: Gád kapuja egy, Ásér kapuja egy, Naftáli kapuja egy.

35. Köröskörül tizennyolcezer; s a város neve az naptól fogva: Ott az Örökkévaló.

Megszakítás