Az út Ur Kászdimtól Cháránon át az izraeli Mamré tölgyeséig.

És mondta az Örökkévaló Ávrámnak: Menj el a te országodból, a te szülőföldedről és a te atyádnak házából azon országba, melyet én neked mutatok. És nagy néppé teszlek téged, megáldalak s naggyá teszem nevedet, hogy áldássá légy. És megáldom azokat, akik téged áldanak és aki téged átkoz, azt megátkozom; és megáldatnak általad a föld összes családjai. És elment Ávrám, amint szólt hozzá az Örökkévaló és vele ment Lót; Ávrám pedig hetvenöt éves volt, midőn elment Cháránból. És vette Ávrám Szárájt, az ő feleségét és Lótot, az ő testvérfiát, meg minden szerzeményüket, melyet szereztek és a személyzetet, melyre szert tettek Cháránban és elindultak, hogy menjenek Kánaán országába és elérkeztek Kánaán országába. (M.I. 12:1-5)

A Tóra harmadik, Lech lechá („menj el”) című hetiszakaszának legelején az Örökkévaló felszólítja Ávráhámot, aki akkor még az Ávrám nevet viselte, hogy menjen el arra a földre, amelyet neki mutat, Kánaánba, azaz Izrael Földjére. Ávráhám családjának leszármazásával az előző hetiszakasz végén (Noách) ismerkedtünk meg: Terách, Ávráhám apja Noách fiának, Sémnek a leszármazottja volt. Családjával a mai Irak területén, az Eufrátesz folyó partján fekvő, a világ egyik legrégebbi városaként számon tartott Ur Kászdimban lakott. Ur az előző hetiszakaszban ismertetett Babilontól délnyugatra található. Mezopotámiának azt a területét, ahol többek közt Ur is feküdt a Tóra Árám-Náháráimnak nevezi. Innen indult el a zsidó nép első ősapjának családja északnyugat felé, a több mint kétezer kilométer távolságra fekvő Cháránba.

És vette Terách Ávrámot, az ő fiát, és Lótot, Chárán fiát, az ő unokáját és Szárájt, az ő menyét, az ő fiának, Ávrámnak feleségét és elmentek velük Ur Kászdimból, hogy menjenek Kánaán országába; elérkeztek Cháránig és letelepedtek ott. (M.I. 11:31)

Chárán (nem tévesztendő össze Ávráhám egy testvérével, aki még Ur Kászdimban meghalt, és Háránnak hívták) a mai Törökország déli részén fekszik. Ur a bibliai kor Árám-Náháráimjának legdélebbi részén, Chárán pedig az északi területén feküdt, melyet Pádán-Árámnak is neveztek. Ávráhám 75 éves volt, amikor unokatestvérével, Lóttal együtt az Örökkévaló felszólítására elhagyta ezt a földet, melyet a Tóra Ávráhám szülőföldjének nevez. Ávráhám és Lót családjukkal és hatalmas nyájaikkal délnyugat felé tartottak, és a mai Szírián keresztül érték el az akkori Kánaánt, ami Izrael Földje. Terách más leszármazottai azonban nem tartottak Ávráhámmal, így lehetséges, hogy mind a második ősapa, Jicchák (Izsák), mind pedig Jáákov (Jákob) Cháránba mentek vissza, hogy feleséget hozzanak maguknak a saját családjuk köréből.

Térkép

Ur Kászdimból tehát Cháránba, majd onnan Kánaánba vándorolt a család. Ávráhám, miután különvált unokatestvérétől, Lóttól, Mamré tölgyeseiben telepedett le:

Az Örökkévaló pedig mondta Ávrámnak, miután Lót elvált tőle: Vesd fel csak szemeidet és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, mert az egész országot, amelyet látsz, neked adom és a te magzatodnak örökre.  És teszem a te magzatodat annyivá, mint a föld pora hogy megbírja valaki számlálni a föld porát, úgy lesz a te magzatod is megszámlálható. Kelj fel, járd be az országot hosszában és széltében, mert neked adom azt. És Ávrám sátorozott és elérkezett és letelepedett Mámré tölgyeinél, melyek Hevronban vannak; és épített ott oltárt az Örökkévalónak. (M.I. 13:14-18)

És jött egy menekülő és tudtára adta Ávrámnak, az ivrinek; ő pedig lakott Mámre tölgyeinél… 1Mózes 14:13)

Mamre tölgyeseit (Álonéj Mamre) több alkalommal is említi hetiszakaszunk. Ávráhám ezen a letelepedési helyen épített oltárt Istennek, és itt találkozott az angyalokkal, akik arról értesítették, hogy egy év múlva fia születik. Mámre tölgyeseiben alapította meg Ávráhám a zsidó nép első hadseregét is, amikor háborúba indult a Lótot elrabló királyok ellen. A hely nevének eredete az a tölgyes, mely a bibliai időkben egy bizonyos Mámre nevű ember tulajdonában voltak. Itt, a várost körülvevő völgyek fölé emelkedő, tölgyes hegyhátakon telepedett le Ávráhám ősapánk.

A helyszín Hevronban, a zsidó nép egyik szent városában található, látogatni jelenleg csak különleges engedéllyel lehet, mivel majdnem két évtizede a Palesztin Hatóság alá tartozik. A Máchpélá-barlangtól északnyugatra fekszik. A modern kori régészeti ásatások a helyszínen felszínre hoztak egy két méter magas, 70×30 méter területű falat, melyet minden valószínűséggel Hordosz (Heródes) király épített kétezer évvel ezelőtt. A fal építészetileg egyezést mutat a Máchpélá-barlang és a jeruzsálemi Siratófal szintén Heródes-korabeli elemeivel. Egy korábbi periódus két tornyát is feltárták a régészek. A polgári időszámítás szerinti IV. században a korai keresztények templomot alapítottak a helyszín közelében, melyet három évszázaddal később a muszlim hódítók romboltak le. A templom környéke a Szentföld egyik legnépszerűbb piactere volt évszázadokon át, a Talmud Botná néven említi, ám azt is megjegyzi, hogy a bálványimádó rituálék miatt, melyeknek sokan hódoltak a vásárokon, a zsidóknak nem ajánlatos azokat látogatniuk.

A heródesi falak

Tudelai Benjámin, XII. századi utazó, aki részletes leírást készített a Közel-Kelet számos helyszínéről, így tudósított útinaplójában: „A Máchpélát övező mező után áll Ávráhám háza; a ház előtt egy kút található, de az Ávráhám ősatya iránti tisztelet miatt senki sem építkezhet a környéken.”

Térkép

A szintén XII. századi utazó, a regensburgi (ratisboni) Ptáchjá rabbi így írt a helyszínről: „Mamre tölgyei között… élt egy öreg ember…, azt mondta a fiának, hogy mutassa meg Ptáchjá rabbinak azt a fát, mely alatt az angyalok megpihentek. Egy gyönyörű, három részre osztott olajfát is mutatott neki, melynek egy kő volt a közepében. A hagyomány szerint, amikor az angyalok leültek a kőre, a fa három részre osztódott, úgy, hogy mindegyikük a saját fája alatt ült, de még mindig ugyanazon a kövön. A fa gyümölcse nagyon édes. A fa mellett van Szárá kútja, vize tiszta és édes… és Szárá kútjától száz könyöknyire van Ávráhám kútja, vize elfogadható. Egy 28 könyök nagyságú követ is mutattak neki, melyen ősapánk, Ávráhám körülmetéltetett.”

 

Megszakítás