Jeruzsálem dicsősége

 
1. Íme, egy napja jön az Örökkévalónak, és zsákmányod osztatik szét közepetted. 
 
2. Összegyűjtöm ugyanis mind a nemzeteket Jeruzsálem ellen harcra; bevétetik a város, kifosztatnak a házak s a nők meggyaláztatnak; s elmegy a város fele számkivetésbe, de a megmaradt nép nem irtatik ki a városból. 
 
3. Akkor kivonul az Örökkévaló és harcol ama nemzetek ellen, mint amely napon harcolt csata napján. 
 
4. És állnak majd lábai ama napon az olajfák hegyén, mely Jeruzsálem előtt van kelet felől s meghasad az olajfák hegye felében, napkeletre és nyugatra, igen nagy völggyé; és elmozdul a hegynek fele északra, a másik fele pedig délre. 
 
5. És megfutamodtok hegyeim völgyébe – mert eljut majd a hegyek völgye Ácalig – a megfutamodtok, amint futamodtatok a földrengés elől, Uzzija, Jehúda királyának napjaiban, és eljön az Örökkévaló, az én Istenem – mind a szentek teveled. 
 
6. És lészen ama napon, nem lesz világosság, hanem nehezedő dermedtség. 
 
7. Egy nap lesz az, az tudva lesz az Örökkévaló előtt: se nem nap, se nem éj; de lészen estnek idején, világosság leszen. 
 
8. És lészen ama napon: élő vizek erednek Jeruzsálemből, felerészök a keleti tenger felé, s felerészök a nyugati tenger felé; nyáron és télen leszen! 
 
9. És lészen az Örökkévaló királlyá az egész földön; ama napon egy lesz az Örökkévaló és egy az ő neve. 
 
10. Átváltozik az egész ország mintegy síksággá Gébától Rimmónig, délre Jeruzsálemtől; és magas lesz az és marad a maga helyén, kezdve Benjámin kapujától egészen az első kapu helyéig, a sarok-kapuig, és Chanánél-tornyától egészen a királyi présházakig. 
 
11. És lakni fognak benne, s átok nem lesz ott többé; és megmarad Jeruzsálem biztonságban. 
 
12. Ez pedig lesz a csapás, mellyel sújtani fogja az Örökkévaló mindazon népeket, melyek Jeruzsálem ellen sereglettek: elrothad mindegyiknek a húsa, úgy amint áll a lábain, szemei elrothadnak üregeikben és nyelve elrothad a szájában. 
 
13. És lészen ama napon: lesz nagy megzavarás az Örökkévalótól köröttük, megragadják ki-ki társának a kezét, és föléje kerekedik a keze társának keze fölé. 
 
14. És Jehúda is harcol majd Jeruzsálemben, és egybegyűjtik mind a nemzetek vagyonát köröskörül: aranyat és ezüstöt és ruhát nagyon sokat. 
 
15. És épp olyan lesz a csapás a lóra, az öszvérre, a tevére meg a szamárra és mind az állatra, melyek ama táborokban lesznek, mint eme csapás. 
 
16. És lészen, mind a megmaradtak mindazon nemzetek közül, melyek Jeruzsálem ellen jöttek, felvonulnak évről-évre, hogy leboruljanak a király, az Örökkévaló, a seregek ura előtt és hogy megüljék a sátrak ünnepét. 
 
17. És lészen aki nem vonul fel a földnek nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy leboruljon a király, az Örökkévaló, a seregek ura előtt, – ő reájuk nem esik az eső. 
 
18. És ha Egyiptom nemzetsége nem vonul fel és nem jön el, ő reájuk sem; meglesz a csapás, mellyel sújtja az Örökkévaló azon nemzeteket, amelyek nem vonulnak fel, hogy megüljék a sátrak ünnepét 
 
19. Ez leszen vétke Egyiptomnak és vétke mind ama nemzeteknek, hogy nem vonulnak fel megülni a sátrak ünnepét. 
 
20. Ama napon az lesz rajta a ló csengettyűjén: Szent az Örökkévalónak; és olyanok lesznek a fazekak az Örökkévaló házában, mint a medencék az oltár előtt. 
 
21. És minden fazék Jeruzsálemben ér Jehúdában szent lesz az Örökkévalónak a seregek urának, majd kőnek mind az áldozók és víznek belőlük és főznek bennük; s nem lesz kalmár többé az Örökkévalónak, a seregek urának házában ama napon.