1. A nyolcadik hónapban, Darjáves második évében, lett az Örökkévaló igéje Zekarjához, Berekja, Iddó fia fiához, a prófétához, mondván: 
 
2. Haraggal haragudott az Örökkévaló őseitekre. 
 
3. Szólj hozzájuk: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: térjetek vissza hozzám, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura s visszatérek tihozzátok, mondja az Örökkévaló, a seregek ura. 
 
4. Ne legyetek olyanok mint őseitek, akiknek hirdették vala az előbbi próféták, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: térjetek csak vissza, rossz útjaitokról és rossz cselekedeteitektől; de nem hallgattak és nem figyeltek reám, úgymond az Örökkévaló. 
 
5. Őseitek hol vannak? S a próféták örökké élnek-e? 
 
6. Ámde szavaim és törvényeim, melyeket parancsoltam szolgáimnak, a prófétáknak, nemde utolérték őseiteket? Akkor megtértek és mondták: amint szándékozott velünk tenni az Örökkévaló, a seregek ura, útjaink és cselekedeteink szerint, úgy tett rajtunk.

 

Látomások

 
7. Huszonnegyedik napján a tizenegyedik hónapnak, Sebát hónap az, Darjáves második évében, lett az Örökkévaló igéje Zekarjához, Berekjáhú, Iddó fia fiához, a prófétához, mondván: 
 
8. Láttam az éjjel és íme, egy férfi rajta ül egy vörös lovon és ő állt a mély völgyben levő mirthusok között, mögötte vörös, fakó és fehér lovak. 
 
9. Mondtam: Mik ezek uram? És szólt hozzám az angyal, aki velem beszélt: Én megmutatom majd néked, mik ezek. 
 
10. Erre megszólalt a mirthusok között álló férfi és mondta: Ezek azok, akiket küldött az Örökkévaló, hogy bejárják a földet! 
 
11. És feleltek az Örökkévaló angyalának, ki a mirthusok között állt és mondták: Bejártuk a földet, s íme az egész föld csendes és nyugodt. 
 
12. Erre megszólalt az Örökkévaló angyala és mondta: Örökkévaló, seregek ura, meddig nem irgalmazol te Jeruzsálemnek és Jehúda városainak, amelyekre haragszol immár hetven éve? 
 
13. Felelt az Örökkévaló az angyalnak, ki velem beszélt, jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal. 
 
14. És szólt hozzám az angyal, ki velem beszélt: Hirdesd, mondván: így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Buzgólkodtam Jeruzsálemért és Ciónért, nagy buzgalommal. 
 
15. És nagy haraggal haragszom a gondtalan nemzetekre, mivel én keveset haragudtam, de ők bajra segédkeztek. 
 
16. Azért így szól, az Örökkévaló: Visszatértem Jeruzsálemhez irgalommal; házam fölépül benne, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, és mérőzsinór feszíttetik ki Jeruzsálemen.
 
17. Még hirdesd, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: még bővülni fognak városaim a jótól, megvigasztalja még az Örökkévaló Ciónt és még kiválasztja Jeruzsálemet!