1. Ama napon forrás lesz nyitva Dávid háza részére, meg Jeruzsálem lakói részére: vétek ellen és fertőzet ellen. 
 
2. És lészen ama napon, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, kiirtom a bálványok neveit az országból, hogy ne említtessenek többé; s a prófétákat is, meg a tisztátlanság szellemét elmozdítom az országból. 
 
3. És lészen, midőn valaki még prófétál, akkor szólnak hozzá atyja és anyja, az ő szülei: ne élj, mert hazugságot beszéltél az Örökkévaló nevében – és átszúrják atyja és anyja; az ő szülei, amikor prófétál. 
 
4. És lészen ama napon, szégyenkeznek a próféták, ki-ki a látomása miatt, amikor prófétálkodik, s nem öltenek föl szőrös köpenyt, azért hogy letagadják; 
 
5. s azt mondja: nem vagyok én próféta, földet mívelő ember vagyok, nem valaki birtokul juttatta nekem ifjúkoromtól fogva. 
 
6. S ha szólnak hozzá; mik ez ütések a kezeid között? Akkor mondja: ahogy ütöttek engem barátaimnak házában. 
 
7. Kard, serkenj pásztorom ellen, férfi ellen, ki nekem társam – úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, üsd a pásztort, hogy elszéledjenek a juhok, s majd ráfordítom a kezemet a bojtárokra. 
 
8. És lészen az egész országban, úgymond az Örökkévaló, két rész belőle kiirtatik, kimúlik, s egyharmada fennmarad benne. 
 
9. És beviszem a harmadát a tűzbe, s megolvasztom őket, amint megolvasztják az ezüstöt, és megvizsgálom, amint megvizsgálják az aranyat; ő szólítja majd nevemet, és én meghallgatom őt, azt mondom: népem ő, és ő mondja: az Örökkévaló az én Istenem.