1. Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek. 
 
2. Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 
 
3. a harmadik szekérben fehér lovak és a negyedik szekérben pettyes, barna lovak. 
 
4. Megszólaltam és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek, uram? 
 
5. Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy szele ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett. 
 
6. Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki. 
 
7. A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet. Mondta: Menjetek, járjátok be a földet! És bejárták a földet. 
 
8. Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán. 
 
9. Lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 
 
10. Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától – menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába – akik Bábelből jöttek, 
 
11. fogadd el az ezüstöt és aranyat és készíts koronákat és tegyed fejére Józsuának, Jehócádák fiának, a főpapnak. 
 
12. És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: – az majd fölépíti az Örökkévaló templomát. 
 
13. Ő építi fel az Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, és lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között. 
 
14. A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja. fia kegyének emlékezetül az Örökkévaló templomában. 
 
15. És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló templomán, és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok. Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.