1. Újra fölemeltem szemeimet és láttam, s íme egy repülő tekercs. 
 
2. Le szólt hozzám: Mit látsz? – Mondtam: Látok egy repülő tekercset, hossza húsz könyöknyi, és szélessége tíz könyöknyi. 
 
3. Erre szólt hozzám: Ez az átok, mely kihat az egész ország színére; mert mindenki, aki lop, innen, ahhoz képest, kipusztul és mindenki, aki esküszik, innen, ahhoz képest, kipusztul. 
 
4. Kibocsátottam azt, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, hogy bemenjen a tolvajnak házába, meg annak házába, ki nevemre hazugul esküszik és háljon a háza közepette és enyésztesse el azt, meg fáit és köveit. 
 
5. Ekkor kiment az angyal, ki velem beszélt és szólt hozzám: Emeld csak fel szemeidet és lásd, mi az, ami itt kijön. 
 
6. Mondtam: Mi az? És mondta: az éfa az, ami kijön. És mondta: Ez az ő formájuk az egész országban. 
 
7. S íme, egy kikkár ólom emelkedik és itt egy asszony ülve az éfában. 
 
8. Erre mondta: A gonoszság az! És belé dobta őt az éfába és reádobta az ólomkövet annak szájára. 
 
9. És fölemeltem szemeimet és láttam s íme, két asszony jön ki és szél van a szárnyaikban s olyan szárnyaik vannak, mint a gólya szárnyai; és fölemelték az éfát, föld és ég között. 
 
10. És szóltam az angyalhoz, ki velem beszélt: Hová viszik az éfát? Szólt hozzám: Házat építeni számára Sineár országában; s elkészíttetik, az pedig ott letétetik az ő helyén.

11. Szólt hozzám: Házat építeni számára Sineár országában; s elkészíttetik, az pedig ott letétetik az ő helyén.