1. Biblia
Mózes első könyve dióhéjban
Szemelvények Rási kommentárjából
Szemelvények Mózes első könyvéből
A házasság és a nemi élet a Bibliában

2. Talmud
A Talmud traktátusai
Misna: Kidusin traktátusa
Háisá niknét…: Az eljegyzés módjai
Hápe seászár hu hápe sehitir:
Az önmagára tett tanúvallomás törvényei

3. Háláchá
Maimonidész: A házasság szabályai
A kötubá – házassági levél
Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch 1. micva
Rabbi Slomo Ganzfried
Kicur Sulchán Áruch: A Sulchán Áruch kivonata
Hayim Halevy Donin: A zsidó családi élet – a boldogság kulcsa
Shmuley Boteach: Barátság vagy szerelem?

4. A házasság a zsidó filozófia fényében
A lubavicsi rebbe:
Férfiak és nők: Egyesült erővel
Jeruzsálem táncoló leányai
Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival: Szerelem
testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz

5. Kabbala – Zsidó misztika
Rabbi Sálom Dovber Schneerson:
Máámár Vöjádátá, Moszkva
A szférák és Isten nevei

6. Zsidó filozófia
Miért nem változhat a Tóra?
A Föld elárasztása az isteni fénnyel
Rabbi Aryeh Kaplan:
A zsidó hit alapjai: Judaizmus
A zsidó hit alapjai: Az Örökkévaló
A lubavicsi rebbe: A világ kora

7.Források
8.A héber ábécé (Álef-bét)

Megszakítás