A harmadik hitelv a Bibliában

 

Nem láthat engem ember…

2Mózes 33:17-23.

  1. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: … 18. Ő pedig mondta: Engedd látnom, kérlek, dicsőségedet! 19. És (az Örökkévaló) mondta: Én elvonulni engedem javamat te előtted és kiáltom az Örökkévaló nevét előtted; és könyörülök, akin könyörülök és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. 20. És mondta: Nem láthatod színemet, mert nem láthat engem ember, hogy élve maradjon. 21. És mondta az Örökkévaló: Íme, egy hely van nálam, állj oda a sziklára! 22. És lesz, ha átvonul dicsőségem, teszlek téged a szikla hasadékába és rád borítom kezemet, míg átvonulok. 23. És midőn eltávolítom kezemet, látni fogod hátamat, de színem nem látható.

 

Kikutathatod-e Istent?

Jób 11:5-9.

  1. Azonban vajha beszélne az Isten s nyitná fel ajkait veled szemben, 6. hogy jelentse meg neked a bölcsesség rejtelmeit mert kétszereset ér valódi tudásra nézve – s tudd meg, hogy elenged neked Isten a bűnödből. 7. Istent kikutatni eléred-e, avagy a Mindenhatónak végéig elérsz-e? 8. Egek magasságai – mit tehetsz? Mélyebb az alvilágnál mit tudhatsz meg? 9. Hosszabb a földnél mérete és szélesebb a tengernél.

 

Húsom nélkül látom Istent

Jób 19:25-26.

  1. De én tudom, megváltóm él s utolsónak ott fog állni a por fölött. 26. S bőröm után leverték azt – s húsom nélkül fogom látni Istent!

 

Isten láthatatlan

5Mózes 10:12-18.

  1. Most pedig Izrael, mit kíván az Örökkévaló, a te Istened tőled; minthogy féljed az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj minden útjain, szeresd őt és szolgáld az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel; 13. hogy megőrizd az Örökkévaló parancsait és törvényeit, melyeket én ma neked parancsolok a te javadra. 14. Íme az Örökkévalóé, a te Istenedé az ég, az egek ege, a föld és minden, ami rajta van. 15. Csak őseidet kedvelte meg az Örökkévaló, hogy szeresse őket és kiválasztotta magzatukat utánuk, benneteket, mind a népek közül, mint a mai napon van. 16. Metéljétek körül szívetek fitymáját és nyakatokat ne keményítsétek meg többé. 17. Mert az Örökkévaló, a ti Istenetek, ő az istenek Istene és az urak Ura, a nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki nem ismer tekintélyt és nem fogad el megvesztegetést; 18. aki jogot szerez az árvának és özvegynek, szereti az idegent, hogy adjon neki kenyeret és ruhát.

 

Istennek nincs alakja

5Mózes 4:14-20.

  1. Nekem pedig megparancsolta az Örökkévaló abban az időben, hogy megtanítsalak benneteket törvényekre és rendeletekre, hogy megtegyétek azokat az országban, amelybe ti átvonultok, hogy elfoglaljátok azt. 15. De őrizkedjetek nagyon lelketek miatt, mert nem láttatok semmi alakot, amely napon szólt az Örökkévaló hozzátok a Chóreben, a tűz közül, 16. hogy meg ne romoljatok és készítsetek magatoknak faragott képet, bármely bálvány alakját, képmását férfi személynek vagy nőnek; 17. képmását bármely állatnak, mely a földön van, képmását bármely szárnyas madárnak, mely repül az ég felé; 18. képmását bármely csúszó-mászónak a földön, képmását bármely halnak, mely a vízben van, a föld alatt. 19. Hogy föl ne vesd szemeidet az égre és látván a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, megbotlasz és leborulsz előttük és szolgálod ezeket, melyeket az Örökkévaló, a te Istened kiosztott mind a népek számára; az egész ég alatt; 20. benneteket – pedig vett az Örökkévaló és kivezetett. benneteket a vaskohóból, Egyiptomból, hogy legyetek neki öröksége népéül, mint a mai napon van.
Megszakítás