Zsidó imakönyv:

Költemény: Jigdál – Nagy az élő Isten
(szerzője ismeretlen)

 

Nagy az élő Isten, dicséret jár neki.

Létezik, de létezése nincs határidőhöz kötve.

Egyetlen, de nincs oly egyediség, mint az Övé.

Felfoghatatlan és egysége is határtalan.

Nincs fizikai formája, nem is test Ő, nincs mihez hasonlítani szentségét.

Ősibb minden teremtménynél, első, de elsőségének nincs kezdete.

Ő az Ura a világnak, minden teremtménynek, melyek az Ő nagyságát és uralmát bizonyítják.

Kiemelkedő egyéniségeket választott, akiket megajándékozott a prófétálás képességével.

Nem támadt Izraelben több olyan próféta, mint Mózes, aki az Ő színét láthatta.

Igaz Tórát adott népének Isten e próféta, házának bizalmasa által.

Isten sohasem változtatja meg törvényét, nem cseréli fel másikkal.

Látja és ismeri titkos gondolatainkat, előre látja a dolgok kimenetelét.

A jó embert tettei szerint jutalmazza, a gonosznak gonoszsága szerint rosszal fizet.

Az idők végén elküldi Messiásunkat, hogy megváltsa azokat, akik segítségére várnak.

Nagy irgalmában feltámasztja akkor Isten a halottakat.

Áldott legyen dicső Neve örökkön-örökké!

Megszakítás