15. Zsidó Tudományok Szabadegyeteme 6. kötet – A zsidó vallás tizenhárom hitelve

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét)

A nyomtatott héber ábécé (Álefbét) – אלף-בּית

 

ו

Váv (v)

ה

Hé (h)2

ד

Dálet (d)

ג

Gimel (g)

ב

Vét (v)

Bét (b)

א

Álef1

ך

Szóvégi

cháf

כ

Cháf

(ch)3

Káf (k)

י

Jud (j)

ט

Tet (t)

ח

Chet

(ch)3

ז

Zájin (z)

ע

Ájin1

ס

Számech

(sz)

ן

Szóvégi

nun

נ

Nun (n)

ם

Szóvégi

mem

מ

Mem (m)

 

ל

Lámed (l)

ר

Rés (r)

ק

Kuf (k)

ץ

Szóvégi

cádi

צ

Cádi (c)

ף

Szóvégi

פ

Fé (f)

Pé (p)

ת

Táv (t)

Táv (t)

Szin (sz)

Sin (s)

A MAGÁNHANGZÓK – תודוקנה

ְֵֶַָ
Cholám (o)Svá (ö)Szegol (e)Cére (é)Pátách (á)Kámác (á)
ֱֲֳִֻ
Chátáf
szegol (e)4

Chátáf

pátách (á)4

Chátáf

kámác (o)4

Suruk (u)Kubuc (u)Chirik (i)

1 Néma betű. 2 Szóvégen néma. 3 Erős h, mint a „technika” szóban. 4 Röviden ejtett, ún. félhangzók.

A betűk átírása a mai héber kiejtést tükrözi. Csekély különbséggel (az utolsó mássalhangzónál: táv–szóv és három magánhangzónál: kámác–ó, cholám–aj és suruk-kubuc–ü) azonos a régebben Közép- és Kelet-Európában használatos héber kiejtéssel.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek