A negyedik hitelv a Bibliában

 

Isten feltétel nélküli léte

5Mózes 4:35., 39.

  1. Neked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy az Örökkévaló az Isten és senki más kívüle… 39. Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön alant, és senki más!

 

Isten neve

2Mózes 3:9-15.

  1. És most, íme Izrael fiainak kiáltása elérkezett hozzám és láttam is a nyomorgatást, a mellyel az egyiptomiak nyomorgatják őket. 10. Most tehát gyere és elküldelek téged Fáraóhoz és vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. 11. És mondta Mózes Istennek: Ki vagyok én, hogy menjek Fáraóhoz és hogy kivezessem Izrael fiait Egyiptomból? 12. És (Isten) mondta: Mert én veled leszek! És ez legyen neked a jele, hogy én küldtelek téged: midőn kivezeted a népet Egyiptomból, szolgálni fogjátok Istent a hegyen. 13. És mondta Mózes Istennek: Íme, én eljövök Izrael fiaihoz és mondom nekik: Őseitek Istene küldött engem hozzátok és ők azt mondják nekem: Mi a neve? Mit mondjak nekik? 14. És mondta Isten Mózesnek: Leszek aki leszek! És mondta: Így szólj Izrael fiaihoz: Ehje küldött engem hozzátek. 15. És még mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izrael fiaihoz: Az Örökkévaló, őseitek Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok; ez az én nevem mindörökké és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre.

 

Húsom nélkül látom Istent

Jób 19:25-26.

  1. De én tudom, megváltóm él s utolsónak ott fog állni a por fölött. 26. S bőröm után leverték azt – s húsom nélkül fogom látni Istent!

 

Isten feltétel nélküli léte

5Mózes 4:35., 39.

  1. Neked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy az Örökkévaló az Isten és senki más kívüle… 39. Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön alant, és senki más!
Megszakítás