Előszó

 

Ez a könyv a hatodik kötet a Zsidó Tudományok tankönyv sorozatából. Ebben a terjedelmes anyagban a zsidó vallás tizenhárom hitélvét dolgoztuk fel úgy, hogy a témával kapcsolatos forrásokat gyűjtöttük össze a Bibliai forrásoktól, a Talmudon át, Mai­mo­ni­dész és más zsidó filozófusok írásaiig. Az első öt kötet nagy sikere után, megérett az igény a hatodik kötet megjelenésére. A hatodik kötet ugyancsak egy központi téma köré épül, de abban tér el az előzőktől, hogy egy filozófiai téma áll a középpontban. Méghozzá olyan, ami a zsidóság leglényegét öleli fel. Ehhez a témához több kötetes forrásgyűjteményt lehetne kiadni, így – a könyv különösen nagy terjedelmének dacára – az itt közölt anyag csak a leglényegesebb forrásokat tartalmazza.

Sorozatunk egyedülálló a magyar-nyelvű szakirodalomban, hiszen a zsidó tudományoknak olyan klasszikus művei jelennek meg itt egy csokorban, amelyek másutt nehezen vagy egyáltalán nem elérhetők. Továbbá az itt közétett anyag, és a Szabad­egy­e­tem tanrendje abban is egyedülálló, hogy az egyik oldalról nagyon mély és közvetlen bepillantást nyújt a zsidó tudo­mány­okba, ugyanakkor olyan emberek számára is érthető, akik­nek semmiféle előismeretük sincsen.

Az ebben a kötetben megjelenő anyagok egy része új fordítás héber, jiddis vagy ará­mi ere­deti­ből készült, alkalmanként korábbi magyar vagy an­gol fordítások felhasználásával. Jelentős mértékben felhasználtunk már létező magyar fordításokat is. Ezek közül érdemes megemlíteni Maimonidész: A tévelygők útmutatója, I-III. kötet, dr. Klein Mór fordítását (Pápa, 1878, 1887, 1890), amelyet itt egy az egyben közlünk az eredeti fordításból. A magyar szöveg régies, illetve sok helyen pontatlan. Réményeink szerint idővel megérik egy új Tévelygők utmutatója fordítás is.

Célkitűzésünk, hogy ebben a sze­meszterben ta­nul­má­nyoz­zuk az itt összegyűjtött anyag túlnyomó részét.

Az alapos, esetleges félreértéseket, tévhiteket tisztázó ismeretek elsajátítása érdekében, a magas szintű stúdiumok mellett olyan, beszélgetéseket is tervezünk, melyeken mindenki felteheti a témával kapcsolatos kérdéseit. El szeretnénk kerülni az olyan órákat, melyeken a társaság nagy része egyáltalán nem, vagy csak alig-alig érti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egymást követő gondolatok, ezért minden felmerülő kérdést jobb helyben tisztázni, mint órákkal, vagy napokkal később. Természetesen az órák, és a szemeszter után is van mód kérdések feltevésére, vagy akár nem tárgyalt témák megbeszélésére is.

Az előző évek felnőttoktatási programjaiból, és a Szabadegyetem első ötöbb száz hallgatótól szerzett tapasztalatokból merítve megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban, legsikeresebben kihasználni ezt a két hetet. Ehhez a Ti segítségeteket is várjuk! Magatok számára is érdekesebbé, hatékonyabbá tudjátok tenni ezt a szemesztert, ha folyamatosan elmondjátok véleményeteket a beszélgetésekről, a tanult anyagról, annak nehézségéről stb., akár még az ebédről is.

A tankönyv végén található a szemeszter naptára, az egyes előadások időpontja mellett jelzi azok témáját is. Arra kérünk benneteket, hogy saját magatok teszteléseként az átvett anyag valamelyik kiválasztott témájáról írjatok egy háromoldalas összefoglaló esszét, amit majd személyes beszélgetés keretében adtok át nekünk a szemeszter végén.

 

Hatékony, jó tanulást kívánunk!

 

Köves Slomó

 

 

מפרסמים עושי מצוה

Köszönet

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a Zsidó Tudományok Szabadegyeteme megvalósulhasson:

 

Dr. Klár András

Dr. Olti Ferenc

Oláh Ferenc

Róth György

 

Külön köszönet jár, Gergely Istvánnak, Nagy Gabinak és Várhidi Évánnak. Állhatatos munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre ez a tankönyv.

 

Köves Slomó

Megszakítás