Zsidó imakönyv:

Maimonidész tizenhárom hitelvének kivonata
(szerzője ismeretlen)

 

 1. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő, áldott legyen a Neve, Ő teremtette és Ő vezérli az összes teremtményeket, és egyedül Ő alkotott meg, Ő alkot ma is, és mindig Ő fog megalkotni minden alkotást.
 2. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő, áldott a Neve, egyetlen, és semmiképp sem létezhet oly egyediség, mint az Övé. Ő egyedül az Istenünk, aki volt, van és lesz.
 3. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő, áldott a Neve, nem test, nem lehet Őt leírni fizikai fogalmakkal, és semmihez sem lehet hasonlítani.
 4. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő, áldott a Neve, Ő az első, és Ő az utolsó.
 5. Teljes hittel hiszek abban, hogy egyedül csak a Teremtőhöz, áldott a Neve, illik imádkozni, s nem illik imádkozni máshoz.
 6. Teljes hittel hiszek abban, hogy a próféták minden szava igaz.
 7. Teljes hittel hiszek abban, hogy Mózes tanítónk, nyugodjék békében, prófétasága igaz volt, hogy ő volt a feje mind az előtte élő és az utána következő prófétáknak.
 8. Teljes hittel hiszek abban, hogy az egész tan, ahogy ma a kezünkben van, az adatott át Mózes tanítónknak, nyugodjék békében.
 9. Teljes hittel hiszek abban, hogy azt a tant nem váltja fel más, és nem jön más tan a Teremtőtől, áldott a Neve.
 10. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő, áldott a Neve, tud az ember minden cselekedetéről és gondolatáról, amint írva van:[1] „Ő, aki mindnyájunk szívét teremtette, érti minden cselekedetünket.”
 11. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő, áldott a Neve, jóval jutalmazza azokat, akik betartják parancsolatait, és megbünteti, aki áthágja azokat.
 12. Teljes hittel hiszek a Messiás eljövetelében, s ha késlekedik is, mindennap várom eljövetelét.
 13. Teljes hittel hiszek abban, hogy eljön a halottak feltámadása, mikor azt jónak látja a Teremtő, áldott a Neve, magasztos legyen az emlékezete örökre és örökkön-örökké.

[1] Zsoltárok 33:15.

Megszakítás