EFOP-5.2.2-17-2017-00029:A társadalmi felelősségvállalás eszközeinek módszertani fejlesztése nemzetközi együttműködés keretében

Rothschild Erzsébet: Bagázs Közhasznú Egyesület

A szegregátumokban az országos átlagtól messze elmarad az ott élők iskolai végzettsége, még egy-egy szakma megszerzése is ritkaságszámba megy. Sokan még az általános iskolát sem fejezik be, és előfordul a teljes analfabetizmus is. Ebből kifolyólag az ott élők jelentős hátrányban vannak a nyílt munkaerőpiacon, nehéz stabil és jövedelmező munkát találniuk. Kiugróan magas az inaktívak aránya: aki dolgozik is, általában a… Tovább Rothschild Erzsébet: Bagázs Közhasznú Egyesület

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Szociális érzékenység – empátia

Társadalmi értékeink 21. századi jellemzői közé tartozik szociális érzékenységünk és annak mértéke. Ennek alapját képezi az a manapság vagy mindennapjainkban az empátia fogalma. Mit jelent az empátia? „Az „empátia” kifejezést megtalálhatjuk az ókori görög nyelv szótáraiban. Eredeti jelentése: erős érzelem, szenvedély. A „pátosz” híres, közismert fogalmának egyik változata, annak a nevezetes fogalomnak, amelybe a görög… Tovább Dr. Laki Ildikó: Szociális érzékenység – empátia

Bővebben »

Rothschild Erzsébet: EgészségDOKK Alapítvány

Az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány egy szervezet mindenkinek, aki szeretne EGÉSZ (séges) lenni. Szabad vagy a tiszta, értékközpontú, szermentes életre. Szeretetre méltó vagy, fontos vagy nekünk. Van valami, amiben tehetséges és ügyes vagy, akárhonnan is jössz. Akármilyen jegyeid vannak az iskolában, számunkra megbecsült ember vagy. Történetük 2006 és 2010 a Gárdonyban végzett ifjúsági munkánk során fogalmazódott… Tovább Rothschild Erzsébet: EgészségDOKK Alapítvány

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Néhány gondolat a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményről

A társadalomtudománnyal foglalkozó szakemberek azt mondják, hogy azok a szavak, kifejezések, amelyeket használunk, többnyire meghatározzák mennyire tudjuk és értjük a társadalmi kérdéseket. „Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet, amelyek 2008. május 3-án lépett hatályba.  Magyarország a világon másodikként… Tovább Dr. Laki Ildikó: Néhány gondolat a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményről

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Előadás a gyermekaddiktológiáról…

2019. október 17-én a Transznacionális Együttműködések Program keretében Székesfehérváron jártunk az EGÉSZSÉGDOKK Addiktológiai Központ és Serdülő Kríziscentrumban. Ezen intézmény keretében tartott előadást Czere-Ambrus Mária pszichológus: Szociális kérdések 1. – gyermekaddiktológia és szociális segítségnyújtás témájában. Az előadó szakmai összefoglalója egyfelől a gyermekaddiktológia fontosságára, mint egy megelőző funkciójára hívta fel a figyelmet, illetve másodsorban arra, hogy a… Tovább Dr. Laki Ildikó: Előadás a gyermekaddiktológiáról…

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi befogadás felvetése

 hazai társadalmi kérdések egyik mindennap hangoztatott kérdései közé tartozik a befogadás vagy elutasítás, még erőteljesebb megközelítésben a kirekesztés fogalma. A különböző társadalmi csoportok körében hol erőteljesebben, hol pedig egyáltalán nem jelent problémát, ha mássággal, különbözőséggel rendelkezünk, már csak azért sem, mert minden ember más, van, aki manuálisan és van, aki gondolkodásában erősebb, van, aki fekete,… Tovább Dr. Laki Ildikó: A társadalmi befogadás felvetése

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A társadalmi felelősségvállalás kérdése

Napjainkban fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás kérdése. Egy-egy fogalmon keresztül megpróbáljuk megismertetni mit is jelent ez a fogalom. „A társadalmi felelősségvállalás általában az adott tevékenység társadalmi, környezeti, szakmai környezetére értett, arra érzékeny magatartást jelenti.”[1] „A vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleire, beszállítóira, alkalmazottjaira, részvényeseire, de ugyanígy… Tovább Dr. Laki Ildikó: A társadalmi felelősségvállalás kérdése

Bővebben »

TÁRSADALMI KÉRDÉSEK 1. Dr. Laki Ildikó: Társadalmunk idősei és a fogyatékossággal élő idős emberei

A fogyatékossággal élő emberek, különösen az idősek további specifikumokat jelentenek a társadalomban. Ahogy ezt az Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is meghatározza „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelensége”. A fogalmak és azok tartalmai a téma szempontjából kiemelten fontosak, melynek megértésében a Demográfiai fogalomtár (2015) által összeállított KSH által használt  fogalom… Tovább TÁRSADALMI KÉRDÉSEK 1. Dr. Laki Ildikó: Társadalmunk idősei és a fogyatékossággal élő idős emberei

Bővebben »

Társadalmi segítségnyújtás – egyházi szerepvállalás

Manapság egyre gyakrabban halljuk, hogy az egyházak, az egyházi fenntartásban lévő szociális intézmények markáns szerepet töltenek be a társadalom elesett csoportjai felé. Ez nem csak az adventi időszakban látható így, hanem a mindennapjainkban is tapasztalható. Sőt nem csak a szociális, hanem az igazgatási és oktatási területen egyaránt. Zsákai Róbert – Horváth László: Az egyház és… Tovább Társadalmi segítségnyújtás – egyházi szerepvállalás

Bővebben »

Miért adományozunk?

Lovelock és Weinberg osztályozási elméletét tekintve elmondható, hogy az adományozási motivációkat egyfelől a másokon való segítés vágyával, a felelősségérzet kinyilvánításával, másfelől a szokás, az erős kötődés formájának vizsgálatával jellemezhetjük. Jelentős szempontot képez az intézményhez való kapcsolódás erőssége, a fenntartására irányuló törekvés és a bűntudat, mely utóbbi a szervezetért való tettek és lehetőségek hiányosságának tudható be.… Tovább Miért adományozunk?

Bővebben »

Idős emberek a társadalomban – Kihívások és innovatív válaszok az Olajágban

A Transznacionális Együttműködések program április 29-i rendezvénye Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kétéves pályázati programja, melynek keretében eddig is számos, a szociális gondoskodás témaköréhez kapcsolódó izgalmas és tanulságos rendezvény valósult meg, újabb eseményre invitálja az érdeklődőket. Előadónk segítségével ezúttal az idősgondozás egy sajátos területének új, innovatív útjait ismerhetjük meg, bemutatva a saját intézményi gyakorlatukban már… Tovább Idős emberek a társadalomban – Kihívások és innovatív válaszok az Olajágban

Bővebben »

Idősellátás

Az EMIH kétéves, Transznacionális Együttműködések elnevezésű pályázati programjának következő workshopja keretében az idősgondozás egyes aspektusairól fogunk beszélni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő problémák nem újkeletűek, a különböző megoldási javaslatok viszont nagyon sokfélék lehetnek, így érdemes időről időre szemlézni, pillanatnyilag hol tartunk.   A mai „őszülő” társadalmunkban nem mindegy, hogy az idősek milyen életminőségben élik az életüket.… Tovább Idősellátás

Bővebben »

Az életút végén – régen és most

A Transznacionális Együttműködések program során különböző témák mentén igyekszünk bepillantást nyerni a szociális gondoskodás mai rendszerébe. Korábban olyan témákkal foglalkoztunk, mint az önkéntesség, adománygyűjtés és a társadalmi integráció, következő alkalommal viszont az idősek társadalmi helyzetéről, illetve a tartalmas időskorról, idősgondozásról fogunk beszélni. A hagyományos, paraszti társadalomban, ahol a népesség jelentős része mezőgazdasági tevékenységet folytatott, az… Tovább Az életút végén – régen és most

Bővebben »

Néhány szóban az önkéntességről

Az önkéntesség egyfelől kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés, másfelől jótékonyság, mások segítése, filantrópia. Korábban jellemzően egyházi keretek között, illetve a civil társadalom szerveződéseiben (alapítványok, egyesületek) valósult meg. „Magyarországon az elmúlt években a folytonos társadalmi és gazdasági változásoknak köszönhetően az önkéntesség jelentése is nagyban átértékelődött, és megközelítette azt, amit az Egyesült Államokban, vagy Nyugat Európában ma jelent.… Tovább Néhány szóban az önkéntességről

Bővebben »

Esélyegyenlőség és emberi jogok

A 21. század legfontosabb sajátossága az esélyegyenlőség teljeskörű megvalósulása. A társadalom tagjainak szolidaritása, integrációsszemlélete ezt a folyamatot mindinkább erősítik, amennyiben a társadalom berendezkedése, valamint gondolkodásmódja mindezt szem előtt tartja. A társadalom értékrendje két modellt követ, így a társadalom által alkotott normák rendjét, valamint a jogi szabályokat, törvényeket, rendeleteket, amelyek gyakran figyelmen kívül hagyják a társadalom… Tovább Esélyegyenlőség és emberi jogok

Bővebben »

Az egyházi karitativitás pécsi példája

A Transznacionális Együttműködések program második szakmai útja során Pécsre, a Pécsi Evangélikus Egyházközséghez látogattunk, hogy megismerjük az általuk végzett karitatív tevékenységeket. A nap során Hajduch-Szmola Patrik és Kovács Barbara, fiatal lelkész házaspár osztotta meg velünk azokat a szociális feladatokat, amiket egyházuk Pécsett és környékén ellát. Megbizonyosodhattunk róla, hogy a Pécsi Evangélikus Egyházközség vezetői és gyülekezeti… Tovább Az egyházi karitativitás pécsi példája

Bővebben »

Lépésről lépésre – A BAGázs Közhasznú Egyesület és a változás módszertana

 A Transznacionális Együttműködések program keretében újabb workshop-ot tartottunk Miskolcon 2018. december 17-én. Ezúttal a BAGázs Közhasznú Egyesület munkatársa, Lőrincz Borbála mutatta be az általuk végzett munkát, tapasztalataikat és jövőbeni terveiket. Az alábbi szöveg az előadáson elhangzottak összefoglalása, melyet a szerző engedélyével adunk közre. A BAGázs Közhasznú Egyesület Pest megyei romatelepeken (Bag és Dány) valósít… Tovább Lépésről lépésre – A BAGázs Közhasznú Egyesület és a változás módszertana

Bővebben »

ADOMÁNYOZÁS ÉS SZEMLÉLEMÓDVÁLTÁS (2018.12.03. – Debrecen)

  2018. december 3-án a Transznacionális Együttműködések Pályázat keretében egy izgalmas műhelybeszélgetést szerveztünk az adományozás társadalmi szemlélete, illetve az adományszervezés kérdésében Miha Tamás, a Magyar Fundraising Akadémia szakmai vezetője multidiszciplináris szemlélettel ismertette az adományszervezés hazai és nemzetközi sajátosságait, azokat az új gyakorlatokat, szemléletmódot, amellyel a szervezetek sikeressé, de legfőképpen működőképesebbé válhatnak. A Magyar Fundraising Akadémia,… Tovább ADOMÁNYOZÁS ÉS SZEMLÉLEMÓDVÁLTÁS (2018.12.03. – Debrecen)

Bővebben »