hazai társadalmi kérdések egyik mindennap hangoztatott kérdései közé tartozik a befogadás vagy elutasítás, még erőteljesebb megközelítésben a kirekesztés fogalma.

A különböző társadalmi csoportok körében hol erőteljesebben, hol pedig egyáltalán nem jelent problémát, ha mássággal, különbözőséggel rendelkezünk, már csak azért sem, mert minden ember más, van, aki manuálisan és van, aki gondolkodásában erősebb, van, aki fekete, van, aki fehér stb.  Egyben mindenki azonos, valahova, valamihez vagy valakihez tartozni szeretne. Szeretnénk, ha befogadnának!

Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakpolitikák arra ösztökélik tagjaikat, hogy ezt a folyamatot elősegítsék az országok lakói.

Így például  „az EU kohéziós politikája támogatja a fogyatékos emberek, a fiatalabb és idősebb munkavállalók, az alacsony képzettségű munkavállalók, a bevándorlók és az etnikai kisebbségek – így például a romák – a hátrányos helyzetű területeken élők és a nők munkaerő-piaci társadalmi befogadását. Támogatja az Európa 2020 stratégiát, amely arra irányul, hogy legalább 20 millió embert megszabadítsanak a szegénység kockázatától.”[1]

A következő évek, még inkább évtizedek aktív törekvése tehát az inkluzív gondolkodás, az együttműködés és befogadás előmozdítása.

 

[1] Forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/social-inclusion/