Európai Uniós támogatások

Tájékoztatás nyertes pályázatról

Tájékoztatás nyertes pályázatról Az EMIH Budapesti Hitközség megkezdte a KEHOP-5.2.3 Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével c. felhívás keretében az EMIH oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése c. projekt megvalósítását. A projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.3-16-2017-00085 A projekt célja a Miskolc, Kazinczy u. 12. sz. alatt található épület energetikai felújítása korszerű épületgépészeti rendszer kiépítésével, hőveszteséget csökkentő megoldásokkal és… Tovább Tájékoztatás nyertes pályázatról

Bővebben »

Milyen utak vezetnek a szociális terület újragondolásához Európában? – Erre a kérdésre keresi a válaszokat egy most megjelent kiadvány

Milyen utak vezetnek a szociális terület újragondolásához Európában? – Erre a kérdésre keresi a válaszokat egy most megjelent kiadvány   Egy modern polgári demokráciában a demokrácia fokának egyik legfőbb mutatója a civil önszerveződések ereje. Ennek a mértéke mutatja meg, hogy a polgárok milyen autonómiával rendelkeznek, mennyire öntudatosak, mennyire érdeklődnek a közügyek iránt, s ami a… Tovább Milyen utak vezetnek a szociális terület újragondolásához Európában? – Erre a kérdésre keresi a válaszokat egy most megjelent kiadvány

Bővebben »

Tájékoztatás nyertes pályázatról

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség megkezdte az EFOP-2.2.15-16-2017-00007 A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében c. felhívás keretében a Közösségi, szociális szolgáltatások és karitatív tevékenységek fejlesztése Debrecenben és Miskolcon c. projekt megvalósítását.   A projekt kódszáma: EFOP-2.2.15-16-2017-00007 A projekt célja az EMIH karitatív és humanitárius tevekénységeihez kapcsolódó szolgáltatások minőségének és hozzáférésének javítása,… Tovább Tájékoztatás nyertes pályázatról

Bővebben »

Szociális kihívások Kelet-Európában – a jövőnk meghatározó kérdései

A régió sorsa múlhat azon, milyen mértékben lesznek képesek a hagyományos közösségek visszanyerni összetartó erejüket. Amennyiben sikerrel járnak, az önkéntes társadalmi szerepvállalásra irányuló hajlandóság is növekedhet.   Kelet-Európában a rendszerváltás időszakát követően óhatatlanul újra kellett gondolni az állam és a területi önigazgatás, illetve az önszerveződő polgári, vagy ha úgy tetszik, civil társadalom rendkívül sokrétű viszonyrendszerét,… Tovább Szociális kihívások Kelet-Európában – a jövőnk meghatározó kérdései

Bővebben »

Néha be kell zárni a kapukat, de a gondoskodás előtt sohasem!

Az EMIH a Transznacionális Együttműködések program keretében több idősgondozással foglalkozó szervezettel került kapcsolatba (Szegedi Egyesített Szociális Intézmény, Pécsi Evangélikus Egyházközség, Szentesi Gondozási Központ), így az elmúlt időszakban különösen hasznos volt megosztani egymással a tapasztalatokat, és szakmai támogatást nyújtani egymásnak ebben a kiélezett veszélyhelyzetben. Reméljük, hogy az általunk alkalmazott eljárásrend és jó gyakorlatok megismertetése partnereinkkel segítséget… Tovább Néha be kell zárni a kapukat, de a gondoskodás előtt sohasem!

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Néhány szó a szociális ellátórendszer fejlesztési lehetőségéről

„Az ország társadalmi és gazdasági helyzetének hatásai egyenlőtlenül érintik a lakosságot a különböző térségekben. A szociálpolitika területén csapódnak le a demográfiai, foglalkoztatási, jövedelemtermelő-képességi, egészségügyi és más lényeges működési zavarokat jelentő gondok. Ahol a társadalmi bajok akkumulálódnak, ott a helyi szociális ellátórendszer iránt növekvő szükségletek jelentkeznek. Mivel az ország térségei között az eltérések számottevőek, ezért a… Tovább Dr. Laki Ildikó: Néhány szó a szociális ellátórendszer fejlesztési lehetőségéről

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A bolgár civilekről 

A bolgár szervezetek esetében is a szociális szervezetek jövőbeni működését alapvetően meghatározza azon gyakorlatok beépítése, amelyek hosszútávon képesek a szervezeten belüli feladatok minőségén, tartalmán, vagy a szervezetek egészén változtatni, alakítani. Az 1990-es évek elején Bulgáriában a regisztrált, nem kormányzati szervezetek számának hirtelen növekedése tapasztalható, amelyet az országnak az Európai Unióhoz (EU) 2007-es csatlakozása után tovább… Tovább Dr. Laki Ildikó: A bolgár civilekről 

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Sajátos nevelési igény – szociális és oktatási kérdések

A sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékossággal élés speciális élethelyzet, meghatározza az egyén/a tanuló/a diák jövőjét, részvételét a társadalmi élet összes területén. E tekintetben az is felelősség tehát, hogy valójában sajátos nevelést igényel-e egy gyermek vagy sem. A társadalom nem nézi jó szemmel azokat az eltéréseket, amelyek döntően befolyásolják a gördülékeny oktatási, illetve munkaerőpiaci szerepet,… Tovább Dr. Laki Ildikó: Sajátos nevelési igény – szociális és oktatási kérdések

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A magyarországi szociális intézményrendszer – intézményi színterek

(Részlet Laki Ildikó: Szociális helyzetkép – intézményesítettség Magyarországon című összefoglalásából)   A hazai szociális intézményrendszert egyfelől meghatározza a fenntartói viszonyrendszer, amely ennek alapján állami, civil, magán vagy piaci fenntartást jelent, másodsorban pedig maga az intézmények szociális szerepéből adódó feladatainak köre. A szociális ellátások között megkülönböztetjük egymástól az alapellátásokat (alapszolgáltatásokat), valamint a szakellátásokat (szakosított ellátásokat). Az… Tovább Dr. Laki Ildikó: A magyarországi szociális intézményrendszer – intézményi színterek

Bővebben »

BESZÁMOLÓ A 2020. 01.23-ÁN TARTOTT MŰHELYBESZÉLGETÉSRŐL

A felzárkózástól a felvételiig. A társadalmi mobilitás lehetséges útjai az Észak-Alföldi régióban A Transznacionális Együttműködések program keretében 2020. január 23-án  Dr. Szarvák Tibor tartott előadást, majd pedig műhelybeszélgetést folytatott a társadalmi mobilitás lehetőséges útjairól egy felzárkozásra váró régió hátterében. Az eladás több – az elmúlt években és napjainkban is megvalósuló – program legfőbb jógyakorlataiból merítve… Tovább BESZÁMOLÓ A 2020. 01.23-ÁN TARTOTT MŰHELYBESZÉLGETÉSRŐL

Bővebben »

BESZÁMOLÓ A 2019. JÚLIUS 4-ÉN SZEGEDEN TARTOTT MŰHELYBESZÉLGETÉSRŐL

Az ember és a karitatív szervezetek kapcsolata: Idős emberek a társadalomban A Transznacionális Együttműködések program keretében 2019. július 4-én Szegeden voltunk a szegedi egyesített szociális intézményben, ahol a szociális gondozással, valamint az idős emberek ellátásával ismerkedtünk meg. Az intézmény Szeged városában kiemelt szerepet tölt be a szociális kérdések gyakorlati megvalósításában, a különböző gondozási lehetőségek megteremtésében.… Tovább BESZÁMOLÓ A 2019. JÚLIUS 4-ÉN SZEGEDEN TARTOTT MŰHELYBESZÉLGETÉSRŐL

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: Az ukrán szociális rendszer igénybe vevői

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, a Transznacionális Együttműködések program keretében a szociális területen megvalósuló „jó gyakorlatok” megismerését tűzte ki célul.  A program keretében Ukrajna, mint egy nem európai partner is bemutatta szociális helyzetét, jelenlegi állapotát. „A Kelet-Európa délnyugati területeit elfoglaló Ukrajna 604 ezer km2 területével és 41,9 millió (2019) lakosságával Európa gazdasági és politikai hatalmai… Tovább Dr. Laki Ildikó: Az ukrán szociális rendszer igénybe vevői

Bővebben »

Dr. Laki Ildikó: A szociális jólét és a szociális biztonság

A szociális jólét és a szociális biztonság megteremtésére többféle megoldás született a történeti idők során. Az öngondoskodás mellett a családnak, illetve a közvetlen környezetnek jutott jelentős szerep. Emellett igen fontos szerep jutott a különböző karitatív tevékenységeknek, valamint intézményeknek – így a civil kezdeményezéseknek, egyházi szereplőknek – a 20. század elejétől pedig az államnak. Ez utóbbi… Tovább Dr. Laki Ildikó: A szociális jólét és a szociális biztonság

Bővebben »

Kóspallagi Ökotájház-projekt – interjú Balogh Pál Gézával II.rész

Lehetőséget ad-e a projekt arra, hogy a fenti nehézségek megoldásában segítsétek a közösséget? Vannak-e egyáltalán ilyen törekvéseitek? A projekt fő célja egy kulturális intézmény létrehozása, így alapvetően korlátozva van, milyen problémákra jelenthet egyáltalán megoldást. Ráadásul a tájház mint funkció szintén korlátozza, mit hozhatunk be egyáltalán – egyrészt meg kell felelni a kiállítóhelyszínnek mint funkciónak, másrészt… Tovább Kóspallagi Ökotájház-projekt – interjú Balogh Pál Gézával II.rész

Bővebben »

Kóspallagi Ökotájház-projekt – interjú  Balogh Pál Gézával I.rész

Szociális kihívások és válaszok egy falusi közösségekben A Transznacionális Együttműködések projekt során mindig is igyekeztünk szem előtt tartani, hogy a makroszintű keretek és struktúrák mellett a mikroszintű életvilágok konkrét, kézzelfogható, mindennapi nehézségeit is bemutassuk. Egy-egy ilyen pillanatfelvétel elkészítéséhez – akár csak a fényképészek – mi is többféle „objektív” közül választhatunk. Az így kapott, sokszor egymástól… Tovább Kóspallagi Ökotájház-projekt – interjú  Balogh Pál Gézával I.rész

Bővebben »

Akadálymentesítési nyilatkozat

Az  Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által EFOP-5.2.2-17-2017-00029 azonosítószámú, „A társadalmi felelősségvállalás eszközeinek módszertani fejlesztése nemzetközi együttműködés keretében” elnevezésű projekt vonatkozásában létrehozott http://zsido.com/category/europaiuniostamogatasok/efoptransznacionalis/ aloldal teljes tartalmában megfelel a vonatkozó európai szabványnak (EN301549), valamint a vonatkozó – a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló – 2018. évi LXXV. törvény előírásainak. Amennyiben az aloldal tartalmával e vonatkozásban észrevételt kívánnak tenni, kérjük,… Tovább Akadálymentesítési nyilatkozat

Bővebben »

Szociális kihívások és válaszok egy falusi közösségben 3.

Elérkeztünk a Kóspallagi Ökotájház-projekt kapcsán Balogh Pál Gézával, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz − Kulturális Antropológia Tanszékének tanársegédjével, illetve a projekt egyik vezetőjével készített interjú utolsó részéhez. A korábbi részekben, ahogy ezúttal is, azokat a szociális kihívásokat és lehetséges megoldásokat igyekeztünk vázolni, melyekkel egy falusi közösségnek szembe kell néznie 2020-ban. A társadalomtudományos látásmód ebben az esetben… Tovább Szociális kihívások és válaszok egy falusi közösségben 3.

Bővebben »

Szociális kihívások és válaszok egy falusi közösségben 2.

 Tovább boncolgatjuk a Kóspallagi Ökotájház-projekt kapcsán azokat a szociális kihívásokat és lehetséges megoldásokat, melyekkel egy falusi közösségnek szembe kell néznie 2020-ban. A társadalomtudományos látásmód megismerésében Balogh Pál Géza, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz − Kulturális Antropológia Tanszékének tanársegédje és a projekt egyik vezetője lesz a segítségünkre. Az itt felvetett gondolatok szorosan kapcsolódnak a Transznacionális Együttműködések… Tovább Szociális kihívások és válaszok egy falusi közösségben 2.

Bővebben »