„Az ország társadalmi és gazdasági helyzetének hatásai egyenlőtlenül érintik a lakosságot a különböző térségekben. A szociálpolitika területén csapódnak le a demográfiai, foglalkoztatási, jövedelemtermelő-képességi, egészségügyi és más lényeges működési zavarokat jelentő gondok. Ahol a társadalmi bajok akkumulálódnak, ott a helyi szociális ellátórendszer iránt növekvő szükségletek jelentkeznek. Mivel az ország térségei között az eltérések számottevőek, ezért a szociálpolitikai fejlesztések területén hangsúlyozottan figyelembe kell venni a legsúlyosabb helyzetű térségek jellemzőit, és számukra speciális, kiegyenlítő, felzárkóztató programokat kell működtetni. A szociális ellátórendszer fejlesztése során elsődleges feladat az egységes színvonalú, országos szintű és széles körű szociális alapellátás kiépítése, ami a rászorulók számára lehetővé teszi a közvetlen lakókörzetben, illetve lakóhelyhez elérhető közelségben történő problémakezelést.

A szociális ellátórendszer fejlesztése két formában jelenik meg:

  • új létesítése, ellátás bővítése;
  • működő ellátás korszerűsítése, fejlesztése.

Elsőbbséget kell adni az alapellátások területén a működő ellátások jogszabályi előírás szerinti minőségbiztosításának, másodsorban el kell érni a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás létesítését. Ezt követően kell hangsúlyt helyezni a helyi szükségletekből fakadó fejlesztési igények kielégítésére, az ellátási színvonal relatív elmaradásának behozására.” [1]

 

 

[1] Szociális ellátórendszer. Arcanum. Letöltés helye és ideje: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/regiok-1842E/az-infrastruktura-18DBD/human-infrastruktura-18E28/szocialis-ellatorendszer-18E29/