A felzárkózástól a felvételiig. A társadalmi mobilitás lehetséges útjai az Észak-Alföldi régióban

A Transznacionális Együttműködések program keretében 2020. január 23-án  Dr. Szarvák Tibor tartott előadást, majd pedig műhelybeszélgetést folytatott a társadalmi mobilitás lehetőséges útjairól egy felzárkozásra váró régió hátterében. Az eladás több – az elmúlt években és napjainkban is megvalósuló – program legfőbb jógyakorlataiból merítve arra kívánt választ adni, hogy milyen lehetséges útjai vannak a hátrányos helyzetből kilépni, a társadalom szakadt hálójában működőképessé válni.

A társadalmi felzárkózás, illetve felzárkóztatás kérdése az elmúlt 30 évben folyamatos jelenlétet élvez, mely a társadalom jelentős számú, legfőképpen a halmozott hátrányokkal küzdő tagjait érinti. Az előadás során egyfelől megismerhettük a csoportok körét, problémáikat, megoldási stratégiáikat. Másfelől olyan jógyakorlatokat is hallhattak a részt vevők, amelyek esetenként átültethető módon az egyes területekre is beépíthető.

Az előadás harmadik, egyben legfőbb pontját a felzárkóztatási kérdések alkották, a fiatalok jövőbeni lehetőségeit, valamint a lehetséges mobilitási vonal kialakítását.

Az előadások részt vevő érintettek számos kérdést tettek fel a témával összefüggésben, leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a programok/jógyakorlatok valóban hosszútávon képesek-e működtetni az érintett társadalmi csoportokat, életterüket.