Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, a Transznacionális Együttműködések program keretében a szociális területen megvalósuló „jó gyakorlatok” megismerését tűzte ki célul.  A program keretében Ukrajna, mint egy nem európai partner is bemutatta szociális helyzetét, jelenlegi állapotát.

„A Kelet-Európa délnyugati területeit elfoglaló Ukrajna 604 ezer km2 területével és 41,9 millió (2019) lakosságával Európa gazdasági és politikai hatalmai közé tartozhat.”(Világföldrajz, 2010)

Soknemzetiségű köztársaság, a lakosság 73%-a ukrán, 22% orosz és 1% belorusz. Kárpátalján, illetve a Kárpátokon túl a hivatalos statisztika szerint 170.000-190.000 fő közötti magyar lakosság él.

Az ukrán szociális intézményrendszer egy működő mechanizmusra, gazdaságon alapuló kiépült szociális rendszer. 1991-től – Ukrajna Szovjetunióról való leválása óta – valójában a mai napon nem történt meg a szociális ellátórendszer reformja.

Ukrajnában a gyermekek a népesség 18% -át, a szegények 45% -át teszik ki. A szegénységnek egész életen át tartó következményei vannak a gyermekekre: a szegénységben élő gyermek nagyobb valószínűséggel lesz szegény felnőtt korában. Ukrajnában a szegény emberek aránya pedig a népesség 15–25% -át teszik ki.

Az ukrán rendszerben a szociális ellátásokra való jogosultságot több mint 50 normatív és jogi passzus szabályozza, melyeket folyamatosan módosítanak. E szabályozások meghatározzák a társadalmi garanciák széles skáláját, amelyeket az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek biztosítanak. A mentességre jogosult kedvezményezettek száma meghaladja a 13 millió személyt, amely az egész ukrán lakosság közel 1/3-át teszi ki. 

A juttatások, támogatások, kompenzációk és egyéb szociális segélyek ellenére a kiszolgáltatott népességcsoportok helyzete továbbra sem teljesen kielégítő.

 

 

Forrás: Tóth József (főszerkesztő) (2010): Világföldrajz. Budapest, Akadémiai Kiadó