Az önkéntesség egyfelől kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés, másfelől jótékonyság, mások segítése, filantrópia. Korábban jellemzően egyházi keretek között, illetve a civil társadalom szerveződéseiben (alapítványok, egyesületek) valósult meg.

„Magyarországon az elmúlt években a folytonos társadalmi és gazdasági változásoknak köszönhetően az önkéntesség jelentése is nagyban átértékelődött, és megközelítette azt, amit az Egyesült Államokban, vagy Nyugat Európában ma jelent. Azonban a motivációban, ami az önkéntes tevékenység mögött áll, még kissé le vagyunk maradva más országokhoz képest.”[1]

Az önkéntesség, mint tevékenység közérdekű ügyek „képviseletét” sem hagyja figyelmen kívül. Gyakori a lobbizásban, a társadalmi akciókban való részvétel, valamint az érdekek képviselete. Az önkéntes ugyanakkor közösségi résztvevő, folyamatokban, társadalmi akciókban vesz részt, melyek többnyire a társadalom erősödésére kívánnak fókuszálni.

Péterfi Ferenc (2002) egyik tanulmányában kiemelte az önkéntes munka legfőbb ismérveit is. Szerinte az önkéntes munka főbb jellemzői között tartható számon, hogy „személyes indíttatású, szabad, egyéni választáson alapul, anyagi érdekektől mentes, hogy mások javát szolgálja; elősegíti, hogy egyének és közösségek részesei legyenek saját problémáik megoldásának és egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek.”[2]

Az önkéntességgel foglalkozó, főleg nemzetközi szakirodalomban, széles vita alakult ki arról az elmúlt évtizedekben, hogy mennyiben az önkéntes „saját“ választása, indítékai, motivációi vagy a külső körülmények, lehetőségek, „a meghívás“ befolyásolja azt, hogy miért és milyen tevékenységi területeken lesz valaki önkéntes. Az elmúlt több mint fél évszázadban megváltoztak az önkéntességi „szokások.“ Ma már nagyon kevés „magányos“ önkéntest találunk, a legtöbb önkéntességet vállaló igyekszik ezt szervezett keretek között megtenni.”[3]

 

 

Laki Ildikó

[1] Farkas Kata et. al. (2012): Előtérben a háttér – Az Önkéntesség Magyarországon. Vezetéstudomány XLIII évf.4.sz. Letöltés helye és ideje: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2104/1/vt2012n04p62.pdf 2018.12.10.

[2] Péterfi Ferenc (2002): Az önkéntességről. Letöltés helye és ideje: http://www.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/peterfi_ferenc_-_az_onkentessegrol_2002.pdf 2018.11.21.

[3] Az önkéntes motivációkról. Letöltés helye és ideje: http://volunteermotivation.hu/list/14.html 2018.11.21.