0. Zsidó Tudományok Szabadegyeteme 2.kötet. A Szombat parancsa

Tartalom

 Tartalom
 
1. Biblia
 A tiltott fa gyümölcse (1Mózes 3. fejezet)
 Izsák megkötözése (1Mózes 22. fejezet)
 Ézsau és Jákob (1Mózes 25:19–33., 27. fejezet)
 Dina története (1Mózes 34. fejezet)
 Fáraó álmai (1Mózes 41. fejezet)
 Az új király (2Mózes 1–2. fejezet)
 A tíz csapás I. (2Mózes 7–8. fejezet)
 A tíz csapás II. (2Mózes 9–11. fejezet)
 A tenger csodája (2Mózes 13:17–14:31. fejezet)
 Tóra-adás (2Mózes 19–20. fejezet)
 A kémek (4Mózes 13–14. fejezet)
 A szombati pihenés és munkatilalom a Bibliában
 
 
2. Talmud
 A zsidó törvénykezés fája
 A Talmudi oldal
 Misna: Sábát traktátusa
 Misna: Éruvin traktátusa
 Sábát 17. fejezet: Kol hákélim…: A mukce törvénye
 
 
3. Háláchá – Zsidó jog
 Maimonidész:
  A megtérés szabályai
  A Messiás szabályai
  A szombat szabályai
 Sulchán Áruch: Milyen dolgokról szabad beszélni szombaton
 A lubavicsi rebbe: Talmudi elemzés:
  Miért függeszti fel a szombat törvényeit az életveszély?
 
 
4. A szombat a zsidó filozófia fényében
 A lubavicsi rebbe: A szombat, a valódi megnyugvás
 Rabbi Aryeh Kaplan: Az örökkévalóság napja
 Dr. Jonathan Sacks, Nagy-Britannia főrabbija:
  A hétköznapok passzív munkája és a szombati pihenés
 Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa
 Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival:
 A másik lélek és a Szombati élvezetek
 
 
5. Kabbala – Zsidó misztika
 A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata
  Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe”
 Rabbi Smuél Schneerson:
  A valódi lét – Máámár Mi chámochá, 5629:
 1. fejezet: A situf és a bálványimádás
 2. fejezet: Minden teremtménynek van egy égi forrása
 3. fejezet: A leereszkedési stádiumok és semmiből valamibe való teremtés
 Összefoglalás
 
 
6. Zsidó filozófia
 A halottak feltámadásába vetett hit:
 1. fejezet: Miért hagyjuk el az édenkertet?
 2. fejezet: Miért tökéletesítsük, ha úgyis meghal?
 3. fejezet: A végtelen megértése
 4. fejezet: Lehet-e a végtelennél végtelenebb?
 5. fejezet: Jó-e az örökkévalónak, hogy irracionális?
 6. fejezet: Isten és a teremtmények ranglétrája
 7. fejezet: Miért éppen a fizikai világban fog feltárulkozni az Örökkévaló végtelen fénye?
Benjamin Blech: Kezdőknek és haladóknak
 1. fejezet: A Tóra – a világ bestsellere
 2. fejezet: A nagyünnepek
 3. fejezet: Isten hozott szerény hajlékomban!
 4. fejezet: A hálószoba
 A lubavicsi rebbe: A világ kora
7.Források
  • Küldés emailben

Fejezetek