Tartalom
 
1. Biblia
    A tiltott fa gyümölcse (1Mózes 3. fejezet)
    Izsák megkötözése (1Mózes 22. fejezet)
    Ézsau és Jákob (1Mózes 25:19–33., 27. fejezet)
    Dina története (1Mózes 34. fejezet)
    Fáraó álmai (1Mózes 41. fejezet)
    Az új király (2Mózes 1–2. fejezet)
    A tíz csapás I. (2Mózes 7–8. fejezet)
    A tíz csapás II. (2Mózes 9–11. fejezet)
    A tenger csodája (2Mózes 13:17–14:31. fejezet)
    Tóra-adás (2Mózes 19–20. fejezet)
    A kémek (4Mózes 13–14. fejezet)
    A szombati pihenés és munkatilalom a Bibliában
 
 
2. Talmud
    A zsidó törvénykezés fája
    A Talmudi oldal
    Misna: Sábát traktátusa
    Misna: Éruvin traktátusa
    Sábát 17. fejezet: Kol hákélim…: A mukce törvénye
 
 
3. Háláchá – Zsidó jog
    Maimonidész:
    A megtérés szabályai
    A Messiás szabályai
    A szombat szabályai
    Sulchán Áruch: Milyen dolgokról szabad beszélni szombaton
    A lubavicsi rebbe: Talmudi elemzés:
    Miért függeszti fel a szombat törvényeit az életveszély?
 
 
4. A szombat a zsidó filozófia fényében
    A lubavicsi rebbe: A szombat, a valódi megnyugvás
    Rabbi Aryeh Kaplan: Az örökkévalóság napja
    Dr. Jonathan Sacks, Nagy-Britannia főrabbija:
    A hétköznapok passzív munkája és a szombati pihenés
    Cvi Freeman: Szombat, a gondolat világa
    Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival:
    A másik lélek és a Szombati élvezetek
 
 
5. Kabbala – Zsidó misztika
    A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata
    Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe”
    Rabbi Smuél Schneerson:
    A valódi lét – Máámár Mi chámochá, 5629:
    1. fejezet: A situf és a bálványimádás
    2. fejezet: Minden teremtménynek van egy égi forrása
    3. fejezet: A leereszkedési stádiumok és semmiből valamibe való teremtés
    Összefoglalás
 
 
6. Zsidó filozófia
    A halottak feltámadásába vetett hit:
    1. fejezet: Miért hagyjuk el az édenkertet?
    2. fejezet: Miért tökéletesítsük, ha úgyis meghal?
    3. fejezet: A végtelen megértése
    4. fejezet: Lehet-e a végtelennél végtelenebb?
    5. fejezet: Jó-e az örökkévalónak, hogy irracionális?
    6. fejezet: Isten és a teremtmények ranglétrája
    7. fejezet: Miért éppen a fizikai világban fog feltárulkozni az Örökkévaló végtelen fénye?
Benjamin Blech: Kezdőknek és haladóknak
    1. fejezet: A Tóra – a világ bestsellere
    2. fejezet: A nagyünnepek
    3. fejezet: Isten hozott szerény hajlékomban!
    4. fejezet: A hálószoba
    A lubavicsi rebbe: A világ kora
7.Források
Megszakítás