1. Mindennek megvan a kora, és ideje van minden dolognak az ég alatt.

2. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje van az ültetésnek és ideje az ülte­tés kiszakításának.

3. Ideje van a megölésnek és ideje a gyógyításnak; ideje a lebontásnak és ideje az építésnek.

4. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje van a gyásztartásnak és ideje a tánczolásnak.

5. Ideje van a kö­vek eldobásának és ideje a kövek fölhalmozásának; ideje van az ölelésnek és ideje az öleléstől való távolo­dásnak.

6. Ideje van a keresésnek és ideje az elvesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.

7. Ideje van a megszaggatásnak és ideje az összevarrásnak; ideje van a hallgatásnak és ideje a beszélésnek.

8. Ideje van a sze­retésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje van a háborúnak és ideje a békének.

9. Mi nyeresége van a munkálónak abban, amiben fá­radozik?

10. Láttam a bajlódást, melyet Isten adott az ember fiainak, hogy vele bajlódjanak.

11. Mindent szépen alkotott a maga idejében, az örökkévalóságot is adta szi­vükbe, a nélkül bogy az ember fölfoghatná azon művet, melyet Isten alkotott, kezdettől végig.

12. Megismertem, bogy nincs számára jó, hanemha bogy örüljön és jót tegyen magával életében.

13. Az is, bármely ember, aki eszik és iszik és jót élvez minden fáradságáért: Isten adománya az.

14. Tudom, hogy mind az, a mit Isten cse­lekszik, megmarad örökké, ahhoz nem lehet hozzá tenni, sem belőle nem lehet elvenni semmit; Isten pedig úgy cselekedte, hogy féljenek tőle.

15. Ami lett, már régen van és ami majd lesz, már régen volt; Isten pedig föl­keresi azt, ami eltűnt.

16. És továbbá láttam a nap alatt a jognak helyén ott a gonoszság, és az igazság helyén ott a gonoszság.

17. Mondtam én szívemben: az igazat és a gonoszt itéli az Isten; mert ideje van minden dolognak és minden cselekedetért ottan.

18. Mondtam én szívem­ben: az ember fiai kedvéért van az, hogy megvizsgálja őket az Isten, és hogy lássák, hogy ők magukban olya­nok mint a barom.

19. Mert eset éri az ember fiait, és eset éri a barmot, és azon egy esetjük van: amilyen ennek a halála, olyan annak a halála, és egy lelkük van mind­nek; és az ember elsőbbsége az állat fölött semmi,mert minden hiúság!

20. Minden anon egy helyre megy, minden a porból lett és minden visszatér a porhoz.

21. Ki ismeri az ember fiainak lelkét, vajjon felszáll-e fölfelé, és a ba­rom lelkét, vajjon alászáll-a lefelé a földre?

22. És láttam, hogy nincsen jobb, mint hogy örűljön az ember a mű­veivel, mert az az ő osztályrésze; mert ki hozza őt majd ide, hogy nézze azt, ami utána leszen?

Megszakítás