1. Bocsásd kenyeredet a víznek színére, mert sok idő múltán megtalálod.

2. Adj részt hétnek és nyolcznak is, mert nem tudod, mily szerencsétlenség lesz a földön.

3. Ha megtelnek a felhők esővel, a földre ürítik; és akár délen, akár északon ledől egy fa, a helyen, ahol ledől a fa, ott marad.

4. Aki a szelet vigyázza, nem vet, s aki a felhőket nézi, nem arat.

5. Valamint nem tudod, mi a szélnek útja s milyenek a csontok a várandós nő testé­ben: azonképen nem ismered Istennek cselekvéseit, aki mindezt cselekszi.

6. Reggel vesd el magodat és este se nyugodtasd kezedet, mert nem tudod, melyik fog sike­rülni, ez-e vagy amaz, avagy mind a kettő egyaránt jó?

7. És édes a világosság és jó a szemeknek látni a napot.

8. Mert ha sok esztendőt él az ember, mindannyiban örül­jön és gondoljon a sötétség napjaira, hogy számosak lesznek: minden ami jön, hiúság!

9. Örülj, ifjú, gyermekkorodban és vidítson téged szíved ifjúságod napjaiban, és járj szíved útjaiban és szemeid látása szerint; de tudd meg, hogy mindezekért Isten majd itéletbe visz tégedet!

10. S távolíts el boszúságot szívedből és mozdítsd el a bajt testedtől, mert a. gyer­mekkor és a fiatalkor hiúság!