1. S rátértem én és láttam mindazon elnyomásokat, melyek történnek a nap alatt; s íme az elnyomottak könnye, s nincs nekik vigasztalójuk, s elnyomóik kezé­ből erőszak kél, de nincs nekik vigasztalójuk.

2. És dicsér­tem én a holtakat, azokat, kik rég meghaltak, inkább mint az élőket, kik még életben vannak;

3. de boldogabbnak mindkettőjüknél azt, ki még nem is lett, aki nem látta; a rossz dolgot, mely történik a nap alatt.

4. És láttam én minden fáradságot és a cselekvésnek minden ügyességét, hogy az az egyiknek irígysége a másik ellen. Ez is hiúság és szélnek hajhászása.

5. A balga összefonja ke­zeit és saját húsát emészti.

6. Jobb teli tenyérnyi nyuga­lom, mint két teli maroknyi fáradság és szélhajhászás.

7. És rátértem én és láttam egy hiúságot a nap alatt:

8. van egy s nincs vele második, sem fia, sem testvére nincs neki; de nincs vége minden fáradságának, szeme sem lakik jól gazdagsággal: kiért fáradok én tehát, és megvonom lelkemtől a jót? Ez is hiúság és rossz egy bajlódás!

9. Jobb a kettő mint az egy, mert van nekik jó jutalmuk fáradságukért.

10. Mert ha elesnek, az egyik föl­emeli társát; de jaj neki az egynek, ki elesik, és nincs második, hogy fölemelje.

11. Épúgy, ha ketten feküsznek, melegjük lesz, de az egynek mikép legyen melege ?

12. És ha valaki megtámadja az egyiket, a kettő áll neki ellen; s a hármas fonál nem egyhamar szakad szét.

13. Jobb szegény és bölcs ifjú, mint vén és balga király, aki többé nem képes intést elfogadni.

14. Mert a foglyok há­zából jött ki, hogy király legyen, bár királyságában sze­génynek született is.

15. Láttam mind az élőket, kik jár­nak a nap alatt, az ifjú, ama másik mellett, aki helyette támad.

16. Nincs vége mind a népnek, mindazoknak, kik­nek élén van; de nem fognak vele sem örülni az utób­biak, mert ez is hiúság és szélnek hajhászata.

17. Őrizd lábadat, midőn Isten házába mész; a oda­lépni, hogy figyelj, jobb mint mikor a balgák áldozatot adnak, mert nincs tudásuk, úgy hogy rosszat cselekesznek.

Megszakítás