Milyen üzenete lehet egy 3500 éves hagyománynak a huszadik század számára, a huszonegyedik század küszöbén?

 

A mai átlagos zsidó ember általában egyetemet végzett, és ha egyáltalán kapott némi zsidó képzést, az még gyermekkorában félbemaradt. Ha a zsidó eszmekör és a világi kultúra összeütközésbe kerül, tulajdonképpen egy gyermekkori képzet és egy tanult felnőtt fogalmai között folyik a küzdelem. Ilyen egyenlőtlen harc folytán nem csoda, hogy legtöbbször a világi felfogás kerekedik felül, és a zsidó ifjú eltávolodik a zsidóságtól, anélkül hogy egyáltalán megismerte volna.

 

E könyv arra törekszik, hogy hidat verjen a zsidó nevelés és az egyetemi képzettség között tátongó űr fölé. Meg akarjuk mutatni, hogy a zsidóság alapelveit épp oly alaposan kell megvizsgálni, mint bármely más politikai, gazdasági, társadalmi vagy tudományos felfogást. A Tóra,a zsidó Tan a mához is szól, anélkül persze, hogy mindenben igazolná a jelent, de a gondolkodó embernek felkelti érdeklődését, hozzá méltó útmutatást és célkitűzést ajánl. A ma világa még nem oldotta meg problémáit, s nem is nagyon bíztat e problémák megoldását illetően. A Tórafénycsóvája új távlatot nyújthat, melynek hiánya nagyon is érezhető.

 

E sorok írójának rengeteg alkalma volt felszólalni zsidó egyetemi hallgatók összejövetelein, hogy nézeteit kifejtse. A könyv tartalma e felszólalásokat és előadásokat tükrözi. Véleménye alátámasztására az író a chaszidizmus alapelveire és forrásaira épít, s azokkal igyekszik megerősíteni a zsidó szemléletet a tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban, ha nem idézi is minden alkalommal a forrásokat.

 

A tanulmányok jó része azokra a kérdésekre épült, melyeket a hallgatók ama találkozásokon felvetettek. Ezért a tanulmányok nem képeznek folyamatos láncolatot s megesik, hogy ugyanaz a kérdés többször is tárgyalásra kerül. Lehet, hogy néhány példa már elavult (mint például a hatvanas évek hippimozgalmaira való utalás), de ami ma újszerűnek tűnik, az már holnap elavult lehet…

 

E könyv megírásakor nagy segítségemre volt feleségem, Raissia, kinek világos gondolkodása, szabatos fogalmazási készsége mérhetetlen támogatást jelentett.

 

Nashville, Tennesee

 

5739. chesván 20. 1978. november 20.