Rendhagyó könyvet tart kezében az olvasó. A könyv, melynek eredeti címe Think Jewish, 15 évvel ezelőtt jelent meg először Amerikában, majd négy évvel később héberül, Izráelben. Tartalma: előadások, melyeket a szerző zsidó diákok, szociális gondozók és egyéb zsidó értelmiségiek előtt tartott. Aki a mai magyarországi zsidók általános helyzetét és a zsidósághoz való viszonyát, kötődését ismeri, az fontosnak tartja e könyv megjelenését.

 

Zalman I. Posner, a chászid berkekben ismert tudós és gondolkodó üstökénél ragadja meg az intelligens zsidó fiatalt, és válaszol fel nem tett kérdéseire: Mit jelent zsidónak lenni? Mennyiben kötelez engem az “öröklött” zsidóság ma, a 20. század végefelé?

 

A szerző biztos abban, hogy “a legtöbb zsidó, bárhol éljen is, azonosítja magát a zsidósággal. Csak arra keresnek választ, hogyan tudnák kifejezni zsidó voltukat. Minthogy a zsidóság kívánalmai nagyjából ismeretlenek előttük, és vajmi keveset tudnak zsidó szokásokról, félénken és elkötelezettség nélkül keresgélnek ama kincs után, melyet évszázadok nemzedékei rájuk hagytak. Micvák? Tóra? Halljunk többet felőlük! Mit kell csinálni a tfilinnel? Szabad-e ezt meg ezt tenni szombaton? Hogy tudjak imádkozni, ha nem tudok héberül? S ha már ezekre a kérdésekre választ kaptak, akkor jön a fő kérdés: »Várjunk csak, és ha én mindebben nem hiszek?!«”.

 

A szerző minden kérdésre okosan válaszol, nem keni el a nehézségeket, és az olvasó – Simon Sároni kitűnő, lényegretörő fordításában – a zsidóság kézikönyvét kapja, a chaszidizmus megvilágításában. Az ismeretszerzést szolgálja a szövegben dőlt betűvel szedett fogalmak: a héber szavak, nevek és címek bővebb magyarázata a kötet végén.

 

A könyvet egyben az elmúlt évben elhunyt lubavicsi rebbe – zcl – áldott emlékének szenteli a szerző és a kiadó. A budapesti Chábád Lubavics kirendeltség, élén barátommal, Oberlander Baruch rabbival, legnemesebb értelemben vett feladatának tesz eleget e könyv kiadásával. Jelentek már meg zsidó tárgyú és tartalmú könyvek Magyarországon – alapfokon. Zalman I. Posner könyvével a magyar zsidó könyvkiadás felsőbb osztályba lépett.

 

5755. tisri, a Hákhél éve

 

Naftali Kraus a könyv szaklektora