Gasztronómia

Kóser gasztro: fűszeres-fokhagymás mini bárchesz

A tisá beávot követő szombat a sábát náchámu, a vigasztalás szombatja. Ezen a napon olvassák a hét vigasztaló prófétai szakasz közül az elsőt, melyet Jesájá próféta mondott Jeruzsálem utcáin. Évszázados szokás különös örömöt kifejezni ezen a napon, valamint hangot adni annak a hitünknek, hogy Isten elküldi a messiást és elérkezik általa a végső megváltás és… Tovább Kóser gasztro: fűszeres-fokhagymás mini bárchesz

Bővebben »

Kóser gasztro: bagel

„Ahogy beköszönt áv hónap, csökkentjük az örömöt” – olvassuk a Misnában és ez a kijelentés számos szokásban megnyilvánul a hónap első kilenc és fél napjában: nem tartunk esküvőt és más, nagyszabású rendezvényeket, csak a tisztálkodás érdekében fürdünk, nem hallgatunk zenét, nem mosunk, nem veszünk új ruhát vagy más új dolgokat, nem kezdünk új üzletbe (részletesebb… Tovább Kóser gasztro: bagel

Bővebben »

Kóser gasztro: hamburger

Pinchász Horowitz rabbi (1730-1805) Frankfurt rabbija volt, tóratudós, több Tóra- és Talmud-kommentár írója. Testvérével, a nikolsburgi Smuel Smelkével együtt a hászidizmus második nagy mestere, a mezricsi mágid tanítványa volt. Nyugat-Európában az elsők között képviselték szellemi vezetőkként a hászidizmust. Egyszer a környék sakterje kopogtatott be Pinchász rabbihoz. A frissen levágott marha tüdejében valamiféle elváltozást fedeztek fel,… Tovább Kóser gasztro: hamburger

Bővebben »

Kóser gasztro: süteményestál

A dinovi Cvi Elimeleh rabbi (1783-1841) a lublini Látó tanítványa és híres hászid rebbe volt. Könyvéről Bnéj Jiszáchár néven is ismert. Róla szól a következő történet. Egyszer egy fogadós elment Cvi Elimelech rabbi udvarába, és arról panaszkodott, hogy az uraság, akinek a telkén a fogadója áll, ki akarja őt semmizni és el akarja üldözni a… Tovább Kóser gasztro: süteményestál

Bővebben »

Kóser gasztro: a hal

Emlékezzünk a halra, melyet Egyiptomban ettünk ingyen, az uborkára, a dinnyére, a póréhagymára, a vöröshagymára és a fokhagymára… (4Mózes 11:5) A Beháálotchá hetiszakasz elbeszéli, hogy a zsidók közé vegyülő „gyülevész nép” (héberül erev ráv) nem elégszik meg az égből hulló mannával, és húst követel. Bölcseink úgy magyarázzák a fentieket, hogy hat ízt (hal, uborka, dinnye, póré-,… Tovább Kóser gasztro: a hal

Bővebben »

Kóser gasztro: grillezett laposhal-szeletek

Ezt olvassuk a Talmudban (Bráchot 61b): Amikor a rómaiak egy ízben megtiltották a zsidóknak, hogy Tórát tanuljanak, rabbi Akiva tömegeket gyűjtött össze és nyilvánosan tanította a Tórát. Azt kérdezte tőke Papusz ben Jehuda: Akiva, nem félsz a kormánytól? Így felelt neki rabbi Akiva: elmondok neked egy példázatot. Egyszer egy róka sétált a folyóparton és látta… Tovább Kóser gasztro: grillezett laposhal-szeletek

Bővebben »

Kóser gasztro: vegyes saláta

A nagy hászid mester, a Báál Sém Tov minden nap több órán át imádkozott. Tanítványai, akik már régen elkészültek a maguk imájával, ilyenkor körbeállták, és úgy figyelték, hogyan imádkozik szeretett mesterük, milyen különleges dallamokkal szól a Mindenhatóhoz, és lelke milyen magasságokba emelkedik. Senki nem mozdult el mellőle addig, amíg be nem fejezte az imádkozást. Egy… Tovább Kóser gasztro: vegyes saláta

Bővebben »

Kóser gasztro: datolyagolyó

Egy szombati nap délutánján, a harmadik szombati étkezés, a szeudá slisit idejében, a hászidok együtt ültek mesterük, a mezricsi mágid, Dov Ber rabbi asztala körül. Sok csodás történetről szó esett, de mind közül ez volt a legkülönlegesebb: Eseménytelen szombat volt a szent életű Báál Sém Tov udvarában. Az összegyűlt hászidok együtt imádkoztak, ettek, énekeltek, mint… Tovább Kóser gasztro: datolyagolyó

Bővebben »

Kóser gasztro: batátachips

Ijár hónap másodikára (ebben az évben április 14.) esik a negyedik lubavicsi rebbe, Smuel Schneersohn rabbi, a Máhárás születésnapja. Életéről korábban például itt és itt írtunk. Hozzá kapcsolódik a következő történet. Volt egyszer egy hászid, aki egy kis fogadó bevételéből tartotta fenn egyre növekvő családját. A kis orosz falu papja, aki különösen gyűlölte a zsidókat,… Tovább Kóser gasztro: batátachips

Bővebben »

Kóser gasztro: Sliszel chále

A hagyományokat követő zsidók asztala tele van megannyi szimbolikus étellel. Ezek egy része, például a peszáchi asztal bizonyos kellékei, mint a macesz, vagy a torma tórai eredetűek, más része, például a ros hásánái asztalra kitett jelek (szimánim) csupán minhágok, vagyis szokások. És ezek mellett vannak olyan, szintén jelképes ételek, melyek leginkább a szegulák csoportjába sorolhatók.… Tovább Kóser gasztro: Sliszel chále

Bővebben »

Kóser gasztro: töltött paprika

A Jitró hetiszakaszban szerepel első ízben a tízparancsolat (másodszorra Mózes ötödik könyvében, a Dvárimban). A negyedik parancsolat, a szombat micvája így hangzik: „Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át dolgozzál és végezd minden munkádat; de a hetedik nap szombatja az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát se te, se… Tovább Kóser gasztro: töltött paprika

Bővebben »

Kóser gasztro: zöldfűszeres lazac

A  Vájechi hetiszakaszunkban, mely Mózes első könyvének utolsó szakasza, Jáákov összegyűjti a fiait, hogy elmondja nekik, mi fog történni az idők végezetéig. Ám ebben a pillanatban elhagyta őt a Sechina, az isteni jelenlét, és prófécia helyett áldásokat mondott fiainak. Jáákov, mondják bölcseink, attól tartott, hogy esetleg az egyik fia nem hisz teljesen az Örökkévalóban, ezért nem… Tovább Kóser gasztro: zöldfűszeres lazac

Bővebben »

Kóser gasztro: lángos

A középkorban december 24-én, karácsony estéjén gyakoriak voltak a zsidók ellen elkövetett erőszakos támadások, sőt, pogromok, ezért a zsidók évszázadokon át félelemmel tekintettek e nap elé, és számos folklorisztikus szokás kapcsolódik ehhez a néhány órához. A zsidó néphit szerint például a fokhagyma nemcsak a testi, hanem a lelki egészséget is szolgálja, nevezetesen távol tartja a… Tovább Kóser gasztro: lángos

Bővebben »

Kóser gasztro: gránátalmás bulgur saláta

A Mikéc hetiszakaszban egy alapanyag kerül újra meg újra elő: a búza.   Fáraó álmot lát:   És íme hét kalász, vékony és a keleti széltől elperzselt, nő utánuk. És elnyelték a vékony kalászok a hét kövér és tele kalászt; Fáraó fölébredt és íme, álom volt. (M.I. 41:6-7)   A főpohárnok ajánlatára Fáraó elé viszik… Tovább Kóser gasztro: gránátalmás bulgur saláta

Bővebben »

Kóser gasztro: bableves

A diaszpórában, vagyis Izraelen kívül december 5-én, szombat este kezdik meg az esőért való imádkozást. Bár a zsidó ünnepek és szokások alapvetően a zsidó naptárt követik, vannak különleges esetek, amikor a polgári időszámításhoz alkalmazkodunk. Számos helyen írtunk már arról, milyen különleges jelentőséggel bír az eső Izraelben. Ha bőségesen esik az eső, jó lesz a termés,… Tovább Kóser gasztro: bableves

Bővebben »

Nobel-békedíjra jelölték Netánjáhut

Az öböl-menti államokkal kötött békemegállapodásokat honorálnák a kitüntetéssel. A jelölés mögött Lord David Trimble, egykori észak-ír miniszterelnök áll, akinek nagy része volt az 1998-ban aláírt Nagypénteki Megállapodás létrejöttében. Ez a békeszerződés vetett véget az Észak-Írországot évtizedeken át rettegésben tartó katolikus-protestáns csatározásoknak. Lord Trimble fáradozását 1998-ban Nobel békedíjjal jutalmazták. Netánjáhu jelölését követően összehívják az ítélő bizottság… Tovább Nobel-békedíjra jelölték Netánjáhut

Bővebben »

Kóser gasztro: bárányborda

A gyakran emlegetett szereplők, Láván, Jáákov, a négy ősanya és leszármazottaik mellett még egy fontos szereplője van hetiszakaszunknak (Vájécé), mégpedig nem más, mint a bárány, mely több ízben is megjelenik, és a történet kulcsfontosságú része. A Bibliát olvasva feltűnhet, hogy a pásztorkodás volt őseink legkedveltebb foglalkozása, az ősapák kivétel nélkül mind pásztorok voltak, sőt, még… Tovább Kóser gasztro: bárányborda

Bővebben »

Kóser gasztro: kacsasült

A Chájé Szárá, Sára élete címet viselő hetiszakaszban arról értesülünk, hogy az első ősanya meghal, és eltemetik Hevronban. Később Ávráhám elküldi hűséges szolgáját, Eliézert, hogy a családjából hozzon feleséget a fiának, Jiccháknak (Izsák). A damaszkuszi Eliézer megérkezik Arám-Náchárjimba, és – imájának megfelelően – találkozik egy lánnyal, aki nemcsak neki ad inni, hanem az állatait is… Tovább Kóser gasztro: kacsasült

Bővebben »