Az év ezen két legjelentősebb napjára külön imakönyvek készültek: Iz­rael Fohásza – A zsidó újév ima­rend­je (Chábád Lubavics Egyesület, 1997), illetve Sámson fohásza – En­gesz­telőnap imarendje (Chá­bád Lu­ba­vics Egyesület, Bu­da­pest 1998). A Naptár 81. oldalától találhatók ezek­nek a napoknak az imarendje is.