Péntek délutáni minchá ima

  1. zsoltár és Pátách Élijáhu, kabbalisztikus szövegrész a Zohárból (megtalálható a Mózes imája – Sábeszi imakönyvben) — Jödid nefes („Lelkem kedveltje…” – 311. old.) — Korbánot („Szentély-beli szertartások” – 122–124. old.) — Ásré („Boldogok…” – 125. old.) — Ámi­dá – Tizennyolc áldás (126–134. old.) A 126. oldalon a téli részt Smini Áceret és Pe­szách első napja között mondjuk – október 12-től április 10-ig, – míg máskor a nyári részt mondjuk. A 128. oldalon a téli részt december 5-től Peszách első napjáig, április 11-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Elul első napjától Hosáná Rá­bá­ig (az előző év végétől 2017. október 11-ig, illetve 2017. augusztus 22-től október 10-ig) Lö­Dávid („Dávidé…” – 153. old.) — Álénu (Záróima – 137. old. — Közösségben Gyászolók kádisa —

Kábálát Sábát – A szombat fogadása

Ünnepen lásd az imarendet az 66. oldalon, lent

Gyertyagyújtás (lásd Naptár 6. oldaltól). — Zsoltárok (166–169. old.) — Löchá dodi (Himnusz a szombat tiszteletére – 169–170. old.) — További Zsoltár fejezetek (171. old.) — Közösségben Gyászolók kádisa. — Kö­gáv­ná Zohár részlet (megtalálható a Mózes imája – Sábeszi imakönyvben) — Smá és áldásai (172–176. old.) — Nem mondunk Vösámru-t („Ügyeljenek Izrael fiai…”) — Péntek esti Ámidá (177–180. old.) A 177. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 25-től április 10-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Vájchulu-tól („Akkor elkészült…” – 181. old.) — 23. zsoltár, található a 311. oldalon. — Közösségben Fél kádis. — Borchu („Áldjátok…”), található a 172. old. — Pe­szách második estéjétől Sávuotig – április 11-től május 29-ig – Omerszámlálás (154–156. old.) — Álénu (Záróima – 185. old.) —

Szombatfogadás otthon (Péntek esti kidus)

Angyalok köszöntése és A zsidó asszony dicsérete (187–188. old.) — Kidus – Szombatköszöntés (188–189. old.) — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.) — Zmi­rot – Péntek esti dalok (190–191. old.) —

Szombat reggeli sáchárit ima

Reggeli imák otthon

Ébredéskor (8. old.) — Reggeli áldások (8.old.) — Hálaadó áldások (15–18. old.) — Áldások a Tórára (9. old.) —

Reggeli imák a zsinagógában (10–33. old.)

Tálit felöltése (10–13. old.) — Háréni („Ezennel vállalom…”) — Má tovu („Mily szépek…” – 13–14. old.) — Izsák feláldozásá-tól (18–31. old.) — Közösségben Kádis dörábánán (31–32. old.) — Hodu („Adjatok hálát…” – 198–200. old.) — Mizmor sir („Dávid zsoltáréneke…” – 197. old.) — 19. zsoltár (200–201. old.) — 33. zsoltár, található a 204. oldalon. — 34., 90., és 91. zsoltár (201–202. old.) — 98. zsoltár, található a 168. oldalon — 121–124. zsoltár, található a 283–284. oldalon — 135–136. zsoltár (202–204. old.) — Ho­á­de­ret vöháemuná (nincs az imakönyvben) — Báruch seámár („Áldott, kinek…” – 198. old.) — Ásré („Boldogok…” – 206. old.) — Hálelujá-tól (207–211. old.) — Nismát („Minden élőlény…” – 211–213. old.) — Jistábách („Dicsértessék…” – 214. old.) —

Smá és áldásai (214–221. old.)

Bevezető áldások (214–218. old.) — Smá („Halljad Izrael…” – 218–219. old.) — Utóáldás (219–221. old.) —

Ámidá (221–226. old.)

  • A 221. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 12-től április 10-ig mondjuk –, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Napi zsoltár (253. old.) —

Tóra-olvasás (227–236. old. – csak közösségben)

Hét embernek olvasnak a hetiszakaszból, míg a nyolcadik a Máftir. —

Jökum Purkán („Jusson az égből…” – 234–236. old.) —

Birkát háchodes (Újhold hirdetés – 236–237. old) a hónap utolsó szombatján. —

Áv háráchámim („Az Irgalom Atyja…” – 238. old.) bizonyos szombatokon nem mondjuk. — Ásré („Boldogok…” – 238–239. old.) — A Tóra visszahelyezése (239. old.) —

Muszáf ima (241–252. old.)

  • A 242. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 25-től április 11-ig – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Kávé („Reménykedj…” – 249–251. old.) — Közösségben Kádis dörábánán (251. old.) — Á­lé­nu (Záróima – 251–252. old.) — Völákáchtá (a szín­kényerről – 256. old. végén, csak héberül) — 20. zsoltár, található a 87–88. oldalon. —

Szombatfogadás otthon (Nappali kidus)

Kidus (257. old.) — Étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.) — Zmirot – Dalok szombat napjára (258. old.) —

Szombat délutáni minchá ima

Korbánot (Szentély-beli szertartások – 265–268. old.) — Ásré („Boldogok…” – 268–270. old.) —

Tóra-olvasás (271–272. old. – csak közösségben)

Három embert hívnak a Tórához, nekik a jövőheti szakaszt séniig olvassák. —

A Tóra visszahelyezése (273. old.) —

Ámidá (274–279. old.)

  • A 275. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között –október 24-től április 10-ig – mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. —

Cid­kátchá („Az igazad…” – 279. old.) bizonyos szombatokon nem mondjuk. — Ros Cho­des Elul első napjától Hosáná Rábáig (az előző zsidó naptári év végétől 2017. október 22-ig, illetve 2017. augusztus 23-tól október 10-ig) Lö­Dávid („Dávidé…” – 153. old.). — Á­lé­nu (Záróima – 137. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa. — Az atyák tanításaiból (287–310. old.) egy–egy fejezet Iszru Chág Peszáchtól Ros Hásánáig – április 19-től szeptember 20-ig. — Zmirot (Dalok szombat délutánra – 310. old.) —

Szombat esti mááriv ima

Vöhu ráchum („Irgalmas Ő…” – 138. old.) — Sir Hámáálot (nincs benne az ima­könyvben) — Smá és áldásai (138–143. old.) — Nem mondjuk a Báruch Hásémet („Örökké áldott…”) a 143. old. végéig. — Ámidá – Tizennyolc áldás (144–151. old.) A 145. oldalon Átá chonántánu („Te ajándékoztad…”) betoldás; a 144. oldalon a téli részt Smini Áceret és Peszách első napja között – október 24-től április 10-ig mondjuk, – míg máskor a nyári részt mondjuk. A 146. oldalon a téli részt december 4-től Pe­szách első napjáig, április 11-ig mondjuk, míg máskor a nyári részt mondjuk. — Vihi noám („Le­gyen velünk…” – 313–315. old.) bizonyos szombatokon nem mondjuk. — Peszách második estéjétől Sávuotig – április 11-től május 29-ig – Omer­szám­lá­lás (154–156. old.) — Álénu (Záróima – 151–152. old.). — Közösségben Gyászolók kádisa (152. old.) —

Minden hónap első felében egyszer Holdszentelést mondunk. További részleteket lásd november 1-nél a Naptár 99. oldalán. Utána közösségben Gyászolók kádisa. —

Hávdálá (Szombatbúcsúztató – 322–323. old.). —

Meláve málka – Szombatbúcsúztató étkezés. Az étkezéssel kapcsolatos áldások (110–117. old.) —

Lefekvés előtti Smá (161–165. old.) —

Megszakítás